INdumiso 92:1-15

Uncuthu lwengoma, ingoma, ngemini yesabatha. 92  Kulungile ukubulela kuYehova+Nokuculela igama lakho uncuthu lwengoma, wena ungOyena Uphakamileyo;+   Ukubuxela kwakusasa ububele bakho bothando+Nokuthembeka kwakho ebudeni bobusuku,+   Ngesixhobo esineentambo ezilishumi nangesigingci,+Ngomculo ohlokomayo wohadi.+   Kuba undenze ndanemihlali, Yehova, ngenxa yomsebenzi wakho;Ngenxa yomsebenzi wezandla zakho ndimemelela ngovuyo.+   Hayi indlela emikhulu ngayo imisebenzi yakho, Yehova!+Iingcamango zakho zinzulu kakhulu.+   Akukho mntu ungaqiqiyo unokuzazi,+Kungekho nasiyatha sinokukuqonda oku.+   Ekuhlumeni kwabo bangendawo njengotyani+Nabo bonke abo baqhelisela okwenzakalisayo betyatyamba,Oko kukuze babhujiswe ngonaphakade.+   Kodwa wena uphezulu ukusa kwixesha elingenammiselo, Yehova.+   Kuba, khangela! iintshaba zakho, Yehova,+Kuba, khangela! iintshaba zakho ziya kutshabalala;+Bonke abo baqhelisela okwenzakalisayo baya kwahlulwa omnye komnye.+ 10  Kodwa uya kuluphakamisa uphondo lwam njengolo lwenqu;+Ndiya kuzenza ndifume ngeoli entsha.+ 11  Neliso lam liya kukhangela ezintshabeni zam;+Iindlebe zam ziya kuva ngabo kanye bandivukelayo, abenzi-bubi. 12  Ilungisa liya kutyatyamba njengesundu;+Liya kukhula njengomsedare waseLebhanon.+ 13  Abo batyalwe endlwini kaYehova,+Ezintendelezweni zoThixo wethu,+ baya kutyatyamba. 14  Baya kuqhubeka bechuma ebudeni bokuba nezimvi,+Baya kuqhubeka betyebile yaye besiba nentlahla,+ 15  Ukuze baxele ukuba uYehova uthe tye.+Yena uliLiwa lam,+ ekungekho ntswela-bulungisa kuye.+

Umbhalo osemazantsi