INdumiso 86:1-17

Umthandazo kaDavide. 86  Ndithobele indlebe yakho, Yehova. Ndiphendule,+Kuba ndixhwalekile kwaye ndilihlwempu.+   Linda umphefumlo wam, ngokuba ndinyanisekile.+UnguThixo wam—msindise umkhonzi wakho—okholose ngawe.+   Ndibabale, Yehova,+Kuba ndibiza kuwe imini yonke.+   Wenze ube nemihlali umphefumlo womkhonzi wakho,+Kuba ndiwuphakamisela kuwe, Yehova, umphefumlo wam.+   Kuba wena, Yehova, ulungile+ yaye ukulungele ukuxolela;+Buninzi ububele bakho bothando kubo bonke abo babiza kuwe.+   Wuphulaphule, Yehova, umthandazo wam;+Unikele ingqalelo kwilizwi lezibongozo zam.+   Ngemini yokubandezeleka kwam ndiya kubiza kuwe,+Kuba uya kundiphendula.+   Akukho unjengawe phakathi koothixo, Yehova,+Yaye akukho misebenzi injengeyakho.+   Ziya kuza zonke iintlanga ozenzileyo,+Zize ziqubude phambi kwakho, Yehova,+Zilizukise negama lakho.+ 10  Kuba umkhulu yaye wenza izinto ezimangalisayo;+UnguThixo, wena wedwa.+ 11  Ndiyalele, Yehova, ngendlela yakho.+Ndiya kuhamba enyanisweni yakho.+Yenze imanyane intliziyo yam ukuba iloyike igama lakho.+ 12  Ndiyakubonga, Yehova Thixo wam, ngayo yonke intliziyo yam,+Kwaye ndiya kulizukisa igama lakho ukusa kwixesha elingenammiselo, 13  Kuba bukhulu ububele bakho bothando kum,+Yaye uwuhlangule umphefumlo wam eShiyol, emazantsi ayo.+ 14  Owu Thixo, abakhukhumeleyo bandivukele;+Nendibano yabo bangoozwilakhe ifuna umphefumlo wam,+Yaye abakubekanga phambi kwabo.+ 15  Kodwa wena, Yehova, unguThixo onenceba nobabalo,+Ozeka kade umsindo+ nonobubele bothando obuninzi nenyaniso.+ 16  Buyela kum undibabale.+Mnike amandla akho umkhonzi wakho,+Umsindise unyana wekhobokazana lakho.+ 17  Ndenzele umqondiso othetha ukulunga,Ukuze abo bandithiyileyo bawubone babe neentloni.+Kuba wena, Yehova, undincedile wandithuthuzela.+

Umbhalo osemazantsi