INdumiso 81:1-16

Kumalathisi weGititi.+ Eka-Asafu. 81  Memelelani ngovuyo kuThixo ongamandla ethu;+Dumani ngoloyiso kuTHIXO kaYakobi.+   Hlabelani uncuthu lwengoma+ nize nithabathe intambula,+Uhadi oluthandekayo nomrhubhe.+   Ekuthwaseni kwenyanga, vuthelani isigodlo;+Ngenyanga ehlangeneyo, ukwenzela imini yomthendeleko wethu.+   Kuba kungummiselo kuSirayeli,+Ummiselo kaTHIXO kaYakobi.   Njengesikhumbuzo awasibeka kuYosefu,+Ngoxa wayephuma elizweni laseYiputa.+Ndaqhubeka ndisiva ulwimi endingalwaziyo.+   “Ndalisusa igxalaba lakhe kumthwalo;+Izandla zakhe zakhululeka kwingobozi.+   Ubandezelekile wabiza, ndaza ndakuhlangula;+Ndaqalisa ukusabela kuwe kwindawo efihlakeleyo yendudumo.+Ndakuhlolisisa emanzini aseMeribha.+ Seʹlah.   Yivani, bantu bam, ndiya kunikela ubungqina nxamnye nani,+Owu Sirayeli, ukuba uya kundiphulaphula.+   Phakathi kwakho akuyi kubakho thixo wasemzini;+Yaye akuyi kuqubuda kuthixo wasemzini.+ 10  Mna, Yehova, ndinguThixo wakho,+Lowo ukunyusa akukhuphe elizweni laseYiputa.+Wuvule ube banzi umlomo wakho, ndiya kuwuzalisa.+ 11  Kodwa abantu bam abaliphulaphulanga ilizwi lam;+NoSirayeli akabonisanga ukuba uyalivuma.+ 12  Ngoko ndibayeka bahambe ngobulukhuni bentliziyo yabo;+Bahamba ngamacebo abo.+ 13  Owu akwaba abantu bam bebendiphulaphula,+Owu akwaba uSirayeli ebenokuhamba ezindleleni zam!+ 14  Iintshaba zakhe bendiya kuzoyisa lula,+Yaye isandla sam bendiya kusijikela kwiintshaba zakhe.+ 15  Ke bona abo bamthiye kakhulu uYehova, baya kuza kuye bekhokhoba,+Nexesha labo liya kuba lixesha elingenammiselo. 16  Kwaye uya kuqhubeka emondla ngengqolowa etyebileyo,+Yaye ndiya kukwanelisa ngobusi+ obuphuma eliweni.”

Umbhalo osemazantsi