INdumiso 51:1-19

Kumalathisi. Uncuthu lwengoma kaDavide. Xa uNatan umprofeti weza kuye emva kokuba ebe neentlobano zokwazana noBhatshebha.+ 51  Ndibabale, Thixo, ngokobubele bakho obunothando.+Ngokobuninzi beenceba zakho kususe ukunxaxha kwam.+   Ndihlambe ngokucokisekileyo kwisiphoso sam,+Undihlambulule nakwisono sam.+   Kuba ukunxaxha kwam ndiyakwazi,+Nesono sam siphambi kwam rhoqo.+   Ndone kuwe, kuwe wedwa,+Ndenze okubi emehlweni akho,+Ukuze uzingqine ulilungisa xa uthetha,+Ukuze ube msulwa xa ugweba.+   Khangela! Ngenimba ndazalelwa esiphosweni,+Yaye uma wandikhawulela esonweni.+   Khangela! Uyayoliswa kukuba nenyaniso ngaphakathi;+Yaye kumntu ofihlakeleyo undibangela ndibazi ngokupheleleyo ubulumko.+   Ngamana ungandisulungekisa esonweni ngehisope, ukuze ndihlambuluke;+Ngamana ungandihlamba, ukuze ndibe mhlophe ngakumbi kunekhephu.+   Ngamana ungandibangela ndive imigcobo nemihlali,+Ukuze amathambo owatyumzileyo avuye.+   Bufihle ubuso bakho ezonweni zam,+Uzisuse zonke iziphoso zam.+ 10  Dala ngaphakathi kum intliziyo esulungekileyo, Thixo,+Uze ufake ngaphakathi kum umoya omtsha, oqinileyo.+ 11  Musa ukundilahla phambi kobuso bakho;+Nomoya wakho oyingcwele musa ukuwususa kum.+ 12  Buyisela kum ukugcoba ngosindiso lwakho,+Yaye ngamana ungandixhasa ngomoya ovumayo.+ 13  Abanxaxhi ndiya kubafundisa iindlela zakho,+Ukuze aboni babuyele kuwe.+ 14  Ndihlangule ekubeni netyala legazi,+ Thixo onguTHIXO wosindiso lwam,+Ukuze ulwimi lwam lubuxele ngovuyo ubulungisa bakho.+ 15  Owu Yehova, ngamana ungayivula le milebe yam,+Ukuze umlomo wam uxele indumiso yakho.+ 16  Kuba akuyoliswa yimibingelelo—ukuba bekunjalo bendiya kuyinikela;+Akukholiswa yiminikelo etshiswa kuphele.+ 17  Imibingelelo kuThixo ngumoya owaphukileyo;+Intliziyo eyaphukileyo netyumkileyo, Thixo, akuyi kuyidela.+ 18  Ngenkoliseko qhubana kakuhle neZiyon;+Ngamana ungazakha iindonga zeYerusalem.+ 19  Ngaloo ndlela uya kuyoliswa yimibingelelo yobulungisa,+Yimibingelelo etshiswayo nomnikelo opheleleyo;+Ngako oko kuya kunikelwa iinkunzi zeenkomo esibingelelweni sakho.+

Umbhalo osemazantsi