INdumiso 10:1-18

ל [Laʹmedh] 10  Kutheni, Yehova, uqhubeka umele kude?+Kutheni uqhubeka uzifihlile ngamaxesha okubandezeleka?+   Ekuziphakamiseni kwakhe ongendawo umsukela ngobushushu lowo uxhwalekileyo;+Babanjiswa ziingcamango abazicingileyo.+   Kuba ongendawo uyazidumisa ngolangazelelo lokuzingca lomphefumlo wakhe,+Nalowo wenza ingeniso ngokungafanelekanga+ uzisikelele; נ [Nun]Akabanga nantlonelo kuYehova.+   Ngokuziqhenya kwakhe lowo ungendawo akaphandi;+Zonke iingcamango zakhe zezokuthi: “Akukho Thixo.”+   Iindlela zakhe ziyaphumelela lonke ixesha.+Izigwebo zakho ziphakamile, zikude kuye;+Bonke abo babonisa ubutshaba kuye, uyabafuthela.+   Uthe entliziyweni yakhe: “Andisayi kugungqiswa;+Isizukulwana emva kwesizukulwana ndiya kuba ngulowo ungekho ntlekeleni.”+ פ [Peʼ]   Umlomo wakhe uzaliswe zizifungo nenkohliso nengcinezelo.+Ngaphantsi kolwimi lwakhe kukho inkathazo nokwenzakalisayo.+   Uhlala elalele imizi;Ekwindawo efihlakeleyo uya kubulala umntu omsulwa.+ ע [ʽAʹyin]Amehlo akhe akhangela lowo uselishweni.+   Uqhubeka elalele endaweni efihlakeleyo njengengonyama esekusithekeni.+Uqhubeka elalele+ ukuze amthi hlasi oxhwalekileyo.Umthi hlasi oxhwalekileyo ekuwutsaleni kwakhe uvaleke+ umnatha wakhe. 10  Utyunyuziwe, uyaqubuda,Yaye umkhosi wabadakumbileyo umele uwele kwiinzipho zakhe ezomeleleyo.+ 11  Uthe entliziyweni yakhe:+ “UThixo ulibele.+Ubufihlile ubuso bakhe.+Ngokuqinisekileyo akasayi kuze abone.”+ ק [Qohph] 12  Vuka,+ Yehova. Owu Thixo, siphakamise isandla sakho.+Musa ukubalibala abo baxhwalekileyo.+ 13  Kutheni lowo ungendawo engamhlonelanga uThixo?+Uthe entliziyweni yakhe: “Akuyi kundiphendulisa.”+ ר [Rehsh] 14  Kuba wena uyibonile inkathazo nengqumbo.Uqhubeka ukhangele, ukuze ubafake esandleni sakho.+Uzinikela kuwe lowo unelishwa,+ inkwenkwe engenayise.Wena ungumncedi wayo.+ ש [Shin] 15  Yaphula ingalo yalowo ungendawo nombi.+Ngamana ungabuphanda ubungendawo bakhe de ungafumani nto.+ 16  UYehova nguKumkani kuse kwixesha elingenammiselo, nangonaphakade.+Iintlanga zitshabalele emhlabeni wakhe.+ ת [Taw] 17  Umnqweno wabalulamileyo ngokuqinisekileyo uya kuwuva,+ Yehova.Uya kuyilungisa intliziyo yabo.+Uya kunikela ingqalelo ngendlebe yakho,+ 18  Ukuze uyigwebe inkwenkwe engenayise nalowo utyunyuziweyo,+Ukuze umntu ofayo ongowasemhlabeni angabangeli ukungcangcazela kwakhona.+

Umbhalo osemazantsi