Allah uba bopa yang pangaseʼ. 1 Petrus 5:6, 7

Kita samua ini jawatan Allah yang palik Sia kasehe’. Allah malajar’ae kita samua jalat hidup tabae’, uba bopa yang malajar’ae anaʼ-sia.

Allah mangonyuʼ kabar bae’ yang mamulah hidup kita sonang gan batujuan.

Allah pan suba ma’arahan, malinuk’ae, gan manuluk Dongan maatas’ae masalah, amun Dongan mandingaan Allah.

Bukainya baya inyan—Dongan pan suba hidup salamanya!

 Allah bapaner, ’Datak tam ka Aku. Dingaan Aku, maka kole totap hidup.’ Yesaya 55:3