Skip to content

Skip to secondary menu

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

Nggiki hama naka na luri nda na ma namunya?

Nggiki hama naka na luri nda na ma namunya?

Malla nu na luri nda . . .

  • tuna nu nu’a ka?

  • na rihhi harui?

  • na rihhi hamu?

 NGGARRA WANNA NA PULUNGU

”I Ala napa na podahu halaha da wai mata welingu la matada. Na meti nda hilu nianyapa, na hawina, na hii, dangngu na hidu-mbu nda hili ni-mbunyapa.”—Pabowangu 21:3, 4, Na Huratu Matua.

NA LINGNGU NA BA PINYA

Ta ngalangu parama nama hamu.—Yahaya 65:21-23.

Ndaningu’a panyaki, dangngu luri hannangu da-nyaka.—Yahaya 25:8; 33:24.

Ta luri hannangu da la kuru uma dangngu la angu da lundu nu nu.—Pamalangungu 37:11, 29.

 TA PARAHAYA YA KA NA IHI NA MBUKU PULUNGU?

Ya. Dua ba ta na:

  • Na randing nai Ala pa daingu njadi na. La mbuku pulungu, didi aya i Ala Huwa na ma Mbiha Meha kanadu na kuaha na. Ndaningu’a dira na. (Pabowangu 15:3) Jaka naparandingu nduma-na na pinu tana yianana pa-laku palanga takanya na mahamu. Wanna na pulungu ”i Ala na peku daba ha.”—Matiu 19:26.

  • Na randing nai Ala dira mbuhang ya ka na njadi wa. I Ala Huwa na rinjungu pa pa-hada beli nja da tau da ma mbada meti.—Ayupu 14:14, 15.

    Na pulungu na pa-ninda i Yehu na pa-panjangu tau ma-hidu. Ka nggiki na hi na palaku ya? Kanadu ba mbuhang na nya. (Maruku 1:40, 41) Hamajangui Ala, i Yehu rinjungu ya la pa ndula ha nyuda da tau dama karai pa-ndulangu.—Yuhani 5:19.

    Ta parahaya langataka ya kanadu i Ala dangngu’i Yehu mbuhang jaka-ta ngala-nya na luri hanangu napa!—Pamalangungu 72:12-14; 145:16; 2 Peturu 3:9.

 PANGADA NYA WA

Nggiki hama na kai Ala bana pa hamu ya na pinu tana?

Na hiama na ninya la MATIU 6:9, 10 dangngu NDANIALU 2:44.