Skip to content

Skip to secondary menu

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

Nggara ya na Hanganji na i Ala?

Nggara ya na Hanganji na i Ala?

Nggarra ya wamu ka nyumu . . .

 • ninya la eti ndanyaka?

 • pangia ma-ninya la awangu ya?

 • mapareta la awangu?

 NGGARRA WANNA NA PULUNGU

”I Ala la awangu na tura ya la hau pa-maramba nama torungu lundu nu-nu.”—Danial 2:44, Na Huratu Matua.

”Na haatu na ana kiada nadedi-ka ndumanda nyuta; nawua-nda haatu ana kiada mini. Nyunaka napa na maliku urunda.”—Yahaya 9:5, Na Huratu Matua.

NA LINGNGU NA BA PINYA

 • Nyimi ngalanya na luri kahana la pa pareta nai Ala na ma tanji dangngu pa-parahaya ya.—Yahaya 48:17, 18.

 • Nyimi ngalanya na ma Yahang dangngu na ma hanang la pinu tana bidi napa.—Pabowangu 21:3, 4.

 TA PARAHAYA YA KA NA IHI NA MBUKU PULUNGU?

Ya. Dua lata na:

 • I Yehu mbada pa ita ma na nyaka na pa-tuama na napa bana njadi na Hanganji na i Ala. Na ajaru ha da tau da ma tundunya kada hambaya-nya ka na riangga taka na Hanganji na i Ala la pinu tana. (Matiu 6:9, 10) I Yehu mbada pa-itamanandaka nyuta nggiki hama na bana hiama ya na hambayang nuna.

  Ba la pinu tana ya, na wuanja pangangu da tau dama ma-nju, na pa-panjanja da tau hidu, na pa-luri beli ha da tau meti! (Matiu 15:29-38; Yuhani 11:38-44) Pa itta dunna ndaka napa la tana bidi, jaka na jadi-ka maramba la Hanganji nai Ala, na palakuya na ma rihi hamu la banjaru na.—Pabowangu 11:15.

 • Na pa-itta nda na ma da hamu la pinu tana yiana tanda ma-nanyaka na mareni na Hanganji na i Ala. Wanna i Yehu ba ndedi na taka na kahana la pa-pareta na la pinu tana ninya na pabiara, na rimbangu, na upungu la haupangi’a-haupangi’a.—Matiu 24:3, 7.

  Jama ya ka na pa-itta nda nahhu. Jiadu ya ka nahu hita parahaya ya na Hanganji na i Ala, hawutu kika podahu ndaba nanyaka na pa-harui wangu.

 PANGADA NYA WA

Nggara ya na pangalanda da banjaru da la pa Hanganji na i Ala?

Na mbuku pulungu na hiama ya la PAMALANGUNGU 37:29 dangngu YAHAYA 65:21-23.