Skip to content

Skip to secondary menu

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

Nggiki hama na ka ta luri hanang la kuru uma?

Nggiki hama na ka ta luri hanang la kuru uma?

Nggarra wamu ka nyumu . . .

  • pa-mbuhangu?

  • ndui?

  • hi ningu ka hawiangu?

 NGGARRA WANNA NA PULUNGU

”Rihi oha-napa na tau na ma ronguya na pulungu nai Ala dangngu na ma palakuya!”—Lukahu 11:28, Na Huratu Matua.

NA LINGNGU NA BA PINYA

Da pa mbuhangu langa taka la kuru uma.—Epihu 5:28, 29.

Nyuda da marangga pa tembi.—Epihu 5:33.

Bulu daba na la kuru uma dira hanangu ha.—Maruku 10:6-9.

 TA PARAHAYA YA KA NA IHI NA MBUKU PULUNGU?

Ya. Dambu na lata na:

  • La kawunga na i Ala na ma pa-itanda anda pa-pakuru uma. Wanna la mbuku pulungu ’makarubukunya i Ala nimbihu kuru uma la awangu dangngu la pinu tana da ngalanya na huri ma kahaungu’. (Epihu 3:14, 15, Na Huratu Matua) Ya i Ala na ma pandoi kuru uma. Nggara ya na lingu na lai nyuta?

    Pa-tandangu wa: Jaka ngiara ngangu munya pangangu ma-langga dangngu pa pinya nu nggiki-na hi na-langga, langgi hu pa-arrangu ningu? Paara dumu nyaka na tau na ma manahu.

    Beri hama jiangu duka nu jaka ta mbuhangu pangalanya na hanangu da la kuru uma, nyuta ta karai buddi ka-pipi nai Ala Huwa na ma pandoi kuru uma.—Dedi 2:18-24.

  • I Ala na hamata ta nyuta. Da kuru uma-kuru uma karai wa panaungu lai Ala Huwa. Na ma ninya la mbuku pulungu. Ka nggiki na? ”Ka-nadu ba ihi lii mananggai.” (1 Peturu 5:6, 7, Na Huratu Matua) I Ala Huwa na buhangu nyuta ka ta ngalanya na ma hamu-dangngu na pa-naungu na ma dira hamu ya!—Pangiarangu 3:5, 6; Yahaya 48:17, 18.

 PANGADA NYA WA

Nggiki hama na nyimi kai njadi mini lei ma hamu, papaha, dangngu ina ama ma hamu?

Na mbuku pulungu na hiama ya la EPIHU 5:1, 2 dangngu KOLOHI 3:18-21.