Skip to content

Skip to secondary menu

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

Nggarra ya na mbuku pulungu?

Nggarra ya na mbuku pulungu?

Nggarra ya wamu ka nyumu . . .

  • mbuku pangiarangu ya?

  • da jiaya pa na ma pa-langatakangu?

  • Pulungu na i Ala ya?

 NGGARRA WANNA NA PULUNGU

”Mbulu daba na pa-tulihu la mbuku pulungu pa piaka nai Ala.”—2 Timutiu 3:16, Na Huratu Matua.

NA LINGNGU NA BA PINYA

Na hiama daba ya na pa-arrangunda la duma luri nda.—Pangerangu 2:1-5.

Pa-naungu pa-parahaya duma luri nda hau lodu hau lodu.—Pamalangungu 119:105.

Monungu langataka na ma namunya.—Romu 15:4.

 TA PARAHAYA YA KA NA IHI NA MBUKU PULUNGU?

Ya. Tailu lata na:

  • Mbu-daba na ihi na daningu’a ma pa hili. Ma daina ba tulihu ya na mbuku pulungu 1.600 daungu, da ama bokulu ma tulihu ha tau 40 ha. Nyuda nu dangu ma nda pa-tanda taka na ihi na daningu’a ma pa hili.

  • Da ma tulihuya matanji ha. Nyuda ndada hama nja da tau dama tulihu mbuku hawiangu da ma bitangu njala da. Da ma tulihu mbuku hawiangu ndada pani’a ha da njala da nyuda dangngu banjaruda. Taka dama tulihu mbuku pulunggu da pa-niha da njala da dangngu na njala na banjaruda.—2 Liindai 36:15, 16; Pamalangungu 51:1-4.

  • Na pa-nina pa parahaya ya. Na pani la mbuku pulungu na pamau ya na kota Mbabil 200 daungu ba-ndedina nu. (Yahaya 13:17-22) Dangngu na mbuku pulungu na-pani mbu nggiki hama pa-maunanya dangngu nggamu ya na ma pakaku ya.—Yahaya 45:1-3.

Dangu napa pa-nina la mbuku pulungu njadi langataka pitti welingu la ma rihi kuddu lu pa ma bokulu. Jiadu yaka hi wanna na mbuku pulungu welingu lai Ala ya?—2 Peturu 1:21.

 PANGADA NYA WA

Na pulung na i Ala nggiki hama naka bana pahamu ya na luri nda nyuta?

Na mbuku pulungu na hiama ya la YAHAYA 48:17, 18 dangngu 2 TIMUTIU 3:16, 17.