Skip to content

Skip to secondary menu

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

Ma Mbaca Mbuku Pulungu Jiangu Drama

Pangada nja wa mbulu daba na ma tumbu na pa tulihu la mbuku pulungu dapa rekamu dapa peku pitti yiana, na ma hama jiangu ma kareuku,na pa patundung musik, dangngu na ma pa nii ya na lingu na. Ningu mbu la hilu kambiu.

Pindi hilu nama ninya la kurung hilu, dangngu tujuk Himbu nduma pa-ita ya na pa mbaha Mbuku Pulungu hamajiangu drama nggara baya nama ninya la hilu nuna. Patamanya na kawuku mbuku Mbuku Pulungu na pambuhang pa himbu.

 

Malangu mi, konten online hawiangu ndedi ningu'a la hilu mi.

Ihi na mbuku yiana ninya la hapapa: