Skip to content

Skip to secondary menu

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

Ajaru Mbuku Pulungu Pa nda mbayar

Mbuhangu Nyimi pa ajaru ya na Mbuku Pulungu? Nyuma ma mbuhang pa ajaru kai Mbuku pulungu la uma mi Nyimi nda pa mbayaru-a jakai pa ihinya na huratu na ma ninya la wawana yiana.