Skip to content

Skip to secondary menu

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

Malangu mi, na pahimbu mi ndai ngala’anya.

Ma paliawa kai nyimi kai beli la kawunga na, jiaka ndia pakiya na pa panuwa wanna nama ninya niwa.

Mbuku pa Pindi

Ilu pa-ajaru wangu ma bidi dangngu da pa pindi.

Ruku Hakahi-Hakai na i Yehuwa

Pa rihi pi wanja da Hakahi-Hakahi na i Yehuwa i. Himbu la nggi ma pa-uhi ningu, nggiki hama na kai karioku dangga ma nyuma, dangu nggiki hama karai mi pa ajaru djua Mbuku Pulungu.