Skip to content

Hakahi-hakahi nai Yehuwa

Kambera (Sumba Timur)

”Na Lii Manangu pa-bobaru-ya na la pinu tana nggubuluna .”—Matiu 24:14.

Nggamu ha ka da Hakahi-hakahi na I Huwa?

Nyuma dangu ka bihu, dangngu la dangu hilu, taka nyuma makahaungu kanadu na pa-wukuma na pahama. Na pa-wukuma, kama wotunyai Ala Huwa, la mbuku pulungu nai Ala na ma padika daba nja. Nyuma duruhung ma ya pakikunya i Yehu Karitu dangngu na bokulu na eti na jaka wanna nggama tau, tau harani kama. Nyuma mbulu daba ma, mbuhang pa-ajaru ya na tau papinya na mbuku pulungu dangngu na Hanganji na i Ala. Kanadu nyuma bama pa-hakahi nya, ba ma pabanjaru wanya, duma nai Ala Huwa dangngu Hanganji na, da tanda wanggama nyuma Hakahi-Hakahi na I Huwa.

Himbu situs ma nyuma. Mbaha Mbuku Pulungu online. Tanda kama nyuma dangngu na pa pawaima.

 

Ajaru Mbuku Pulungu Pa nda mbayar

Ngalangu pa ajaru Mbuku Pulungu pa nda mbayaru la rehi dangngu la pangia pa-mbuha mi Nyimi.

Video Harani

Video online na ma Pakapingatu ya na Pawai hanggangu lai Ala.

Na Pa-uhi Harani da Hakahi na i Yehuwa

Himbu pangia pa-uhi Harani ma nyuma dangngu na hori hambayang da nyuda.

Mbuku pa Pindi

Ilu pa-ajaru wangu ma bidi dangngu da pa pindi.

Nonton video hilu tau kambiu

Ajaru Pulungu video la hilu tau kambiu.