Nyuma dangu ka bihu, dangngu la dangu hilu, taka nyuma makahaungu kanadu na pa-wukuma na pahama. Na pa-wukuma, kama wotunyai Ala Huwa, la mbuku pulungu nai Ala na ma padika daba nja. Nyuma duruhung ma ya pakikunya i Yehu Karitu dangngu na bokulu na eti na jaka wanna nggama tau, tau harani kama. Nyuma mbulu daba ma, mbuhang pa-ajaru ya na tau papinya na mbuku pulungu dangngu na Hanganji na i Ala. Kanadu nyuma bama pa-hakahi nya, ba ma pabanjaru wanya, duma nai Ala Huwa dangngu Hanganji na, da tanda wanggama nyuma Hakahi-Hakahi nai Yehuwa.

Himbu situs ma nyuma. Mbaha Mbuku Pulungu online. Tanda kama nyuma dangngu na pa pawaima.