Ubbil li ci biir

Woneel li nekk ci téere bi

Seede Yexowa yi

Tànnal làkk Wolof

Nettali 18: Yanqóoba dem na Karan

Nettali 18: Yanqóoba dem na Karan

NDAX xam nga ñan la Yanqóoba di waxal fii ? Moom def na ay fan yu bare ci yoon bi. Léegi àgg na ci benn teen. Mu gis nit ñii di toppatoo seeni xar. Mu ne leen : ‘ Fan ngeen dëkk ? ’

Ñu ne : ‘ Karan. ’ 

Mu ne leen : ‘ Ndax xam ngeen Laban ? ’

Ñu ne : ‘ Waaw. Doomam Rasel moo nekk nii di ñów ak géttu baayam. ’ Ndax gis nga Rasel fii ?

Yanqóoba tase na ak Rasel

Yanqóoba gis Rasel ak géttu nijaayam Laban, mu daldi dindi xeer bi uboon teen bi, ngir xar yi mën a naan. Ba pare mu fóon Rasel te wax ko ki mu doon. Rasel daw këram, yégal ko baayam Laban.

Laban kontaan na lool ndax li Yanqóoba nekke këram. Moo tax mu kontaan it bi mu ko ñaanee doomam Rasel. Waaye dafa wax Yanqóoba mu liggéeyal ko juróom-naari at bala mu koy may Rasel. Yanqóoba nangu ndaxte bëggoon na Rasel lool. Waaye bi bésu séy bi jotee, xam nga lan moo xew ?

Laban mayu ko Rasel. Dafa ko may magam bi tudd Leya. Laban nee na ko bala mu koy may Rasel, fàww mu nangu liggéeyal ko yeneen juróom-ñaari at. Yanqóoba nangu. Ca jamano yooya, Yàlla dafa doon bàyyi nit mu am lu ëpp benn jabar. Waaye léegi, ni ko Biibël bi wonee, góor, benn jabar rekk la war a am.

Njàlbéen ga 29:​1-30.Laaj yi

 • Jigéen bi nekk fii, kan la te lan la ko Yanqóoba defal ?
 • Lan la Yanqóoba nangu def ngir mën a takk Rasel ?
 • Lan la Laban def bi séyu Yanqóoba ak Rasel jotee ?
 • Lan la Yanqóoba nangu def ngir Rasel mën a nekk jabaram ?

Leneen li ñu mën a laaj

 • Jàngal Njàlbéen ga 29:1-30.

  Laban dafa nax Yanqóoba. Waaye ba tey naka la Yanqóoba wonee ne nit ku jar a weg la te lan lañu mën a jàng ci loolu (Njàl. 25:27; 29:​26-​28; Macë 5:​37) ?

  Bu ñu ko seetee ci Yanqóoba, mbëggeel dëgg lu mu wuute ak bëgg am jigéen doŋŋ (Njàl. 29:​18, 20, 30; Chant de S. 8:​6) ?

  Am na ñeenti jigéen yu mujj a bokk ci waa këru Yanqóoba te ginnaaw loolu am nañu ak moom doom yu góor. Ñan ñooy jigéen ñooñu (Njàl. 29:​23, 24, 28, 29) ?