Ubbil li ci biir

Woneel li am

Seede Yexowa yi

Wolof

Dundinu karceen ak liggéeyu waare bi — Kayitu ndaje bi

Ci Kayitu ndaje bi tudd Dundinu karceen ak liggéeyu waare bi lañu bind li ñu war a jàng ci Biibël bi ci semen bu nekk ak li ñu war a waxtaane ci benn ci suñuy ndaje ak téere yi ñu war a gëstu ngir waajal ndaje boobu.

 

Li nga bëgg a gis amagul ci làkk bi nga tànn.

Li nekk fii ci suuf am na ci làkk bi nga tànn :