Ubbil li ci biir

Woneel li am

Seede Yexowa yi

Wolof

Teeweel ndaje bu mag bi

Teeweel ndaje bu mag bi

Ñu bare tey seen yaakaar dafa tas, waaye Biibël nee na ñu ‘ buñu xàddi ’. Ndaje bu mag bu ñetti fan bu seede Yexowa yi bu ren dina ñu won ni ñu mën a def ba am jàmm ci suñu dund tey, ak ëllëg bu neex.