Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

¿Atsi toj nʼal toj ihi Wichi toj Yen Lhometa Heowa Lewʼet toj ihi toj lhaihutwek?

¿Atsi toj nʼal toj ihi Wichi toj Yen Lhometa Heowa Lewʼet toj ihi toj lhaihutwek?

Hoye wet lewʼenla mʼak toj ihi.

 

MÁS INFORMACIÓN

¿ATSI WICHI TOJ IWOYE HEOWA LENECHʼETHAYAJ IFWALASNA?

¿Atsi toj tamenej wet chi malhyej toj olhamel oyenwetha Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼetes?

Alechufwenej iyhaj mʼayhay toj talhejla hupuy toj wujitʼa che matche toj isis tachʼote olhamel oka congregaciones.

NʼOSILATYAJ TOJ ISIS TOJ TALHE DIOS

¿Atsi toj tamenej toj Dios itshupyene p’ante toj tachuma laka wichi ifwalasna?

Biblia yome atsi toj tamenej wet chi malhyej toj Dios kawos toj matchehen ikancha mʼak toj lhamel iwoye.