Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

Reunión toj wuj toj Wichi toj yen Lhometa Heowa yenlhi nekchompej

Wichi toj yen Lhometa Heowa nekchompej lhamel yenlhi reuniones toj wus toj ihi tres ifwalas. Toj ihi reunionesna ihichela iyhaj toj yomhiyela m’ak toj talho Dios Lhomtes wet videos toj iwoyek n’ohanej m’ak toj ihi Biblia. Tiyajo lhipna hopkhilak let’ukwe reunionesna toj atofwiyet’a lhip toj lhehi.

 

Tʼukwe atsi elh toj iwoyek lehoye