Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Reunión toj wuj toj Wichi toj yen Lhometa Heowa yenlhi nekchompej

Nekchompej, Wichi toj yen Lhometa Heowa lhamel yen lekhajyaja toj lhaihutwek toj ihi Reunión toj wuj toj iche tres ifwalas. Alechufwenej iyhaj mʼayhay toj yome Reunionesna toj iche nekchompej.

 

Tʼukwe atsi elh toj iwoyek lehoye