Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

Lewhay toj Nʼotichunchʼoye toj Jesús Yʼil pʼante

Weihalhapej ifwala toj ihi nekchom, wichi toj yen lhometa Heowa toj iʼpe nilhok honhat olhamel olhaihutwek toj otichunchʼoye Jesús tʼilek. Lewhay toj nechʼe toj yenlhi hop nʼokajyajna, Jesús isukunej pʼante lechufwenkay toj yok: «Woyayepej täja wet tichunaypej ochʼoye» (Lucas 22:19). Lewhay che yachajo toj olhamel otichunchʼoye Jesús tʼilek hopkhila ifwala toj

Sábado 31 toj iwel’a marzo toj 2018

wet nʼotʼanla nilhokej wichi hopkhilak ihoye. Reunionna toj matche toj laha ihi, che lehoye letiskanhitʼalaʼpe malhyej iwoye iyhaj reuniones wet nʼotʼalhitʼala ame chinaj tʼoj.

 

Tʼukwe atsi elh toj iwoyek lehoye