Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

¿Atsi toj tamenej toj is che nʼolhaichufwenej hop Biblia?

¿Atsi toj tamenej toj is che nʼolhaichufwenej hop Biblia?

Tetshan chi malhyej toj Biblia iwoyek tachʼot ame hopkhilak lelhoke nʼochulhyajay toj talhejla nʼoyʼatshanhay toj wichi yen lhakliya.