Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

¿Atsi toj tamenej toj is che nʼolhaichufwenej hop Biblia? (imalhewek)

¿Atsi toj tamenej toj is che nʼolhaichufwenej hop Biblia? (imalhewek)

Tetshan chi malhyej toj Biblia iwoyek tachʼot ame hopkhilak lelhoke nʼochulhyajay toj talhejla nʼoyʼatshanhay toj wichi yen lhakliya.