Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Nuestro Ministerio del Reino

Nuestro Ministerio del Reino yome mʼayhay toj nʼotetshanhila toj ihi Nʼochufwenyaj toj iwoye Congregación, Nʼochufwenyajwʼet toj Naiwaklhathen hopkhilak Nawo Lhometa wet elh toj Naiwaklhathen hopkhilak Natchumhoplhi Dios. Wichi toj Yen Lhometa Heowa nilhok semanas lhamel yenlhi Reunionesna.

Nʼosilot: Iyhaj mʼayhay toj ihi lhipna iwoyek malhnhiyejtʼa iwoye iyhaj toj papel toj wakʼalhen toj ihi iyhaj lhipey honhatil.

 

Tayhat olhamel otes. Mʼakna kamaj ihichetʼa toj ihi internet toj hope nʼolhomtesna.

Iyhaj páginas toj ihan lhipna inʼalit iyhaj mʼayhay toj hope nʼolhomtesna