Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Nʼotenkay hopkhilak lenʼokwiyej Dios

Tompha toj talho internet nʼotenkay toj isis hopkhilak letachʼahuye wet lechoylhi toj lewujyen wet lenʼokwiyej Heowa Dios. Iwoyek lewʼen nʼotenkay toj nʼopak, toj orquesta wet toj n’otenekchal.

 

Tayhat olhamel otes. Mʼakna kamaj ihichetʼa toj ihi internet toj hope nʼolhomtesna.

Iyhaj páginas toj ihan lhipna inʼalit iyhaj mʼayhay toj hope nʼolhomtesna