Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Dramas toj ihi Dios Lhomtes

Tompha toj ihi internet mʼayhay toj iwoyek letachʼahuye hopkhilak alechufwenej mʼayhay toj iche pʼante toj ihi Dios Lhomtes.

 

Tayhat olhamel otes. Mʼakna kamaj ihichetʼa toj ihi internet toj hope nʼolhomtesna.

Iyhaj páginas toj ihan lhipna inʼalit iyhaj mʼayhay toj hope nʼolhomtesna