Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

Dramas toj iwoyek letachʼahuye

Tompha toj ihi internet dramas toj iwoyek letachʼahuye toj talho Biblia wet alechufwenej mʼayhay toj matche toj lahal ihi pʼante toj iyej Dios lakawos wet mʼayhay toj ihi pʼante lhamel toj Biblia yome.

 

Tayhat olhamel otes. Mʼakna kamaj ihichetʼa toj ihi internet toj hope nʼolhomtesna.

Iyhaj páginas toj ihan lhipna inʼalit iyhaj mʼayhay toj hope nʼolhomtesna