Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 LHIP 2

Is che weihalhapej amel tʼifwtiyej elh toj lechʼefwa

Is che weihalhapej amel tʼifwtiyej elh toj lechʼefwa

«Isitʼak hinʼol isowek häp mʼak tä Dios hipʼajtitwek» (Marcos 10:9).

Heowa iwatlak nahumin nʼotʼifwtinyaj (Salmo 18:25). Toja hope mʼak toj matche toj laha ihi che wichi toj iwek iwoye, hop toj che neyache tajtso iwohiyetʼa che nʼoelh toj lechʼefwa ihi tʼekhaye lechʼefwa. Hopkhilak nʼoelh toj lechʼefwa ihi tʼayhettshi lehumnhayaj toj itiyej lechʼefwa, is che tʼekha lhamehen.

Nʼowitʼayhyajay toj iche ifwalasna athahyen wichi toj tawhayeyhen lenʼayij toj tʼifwti lhamehen. Hopkhilak amel letʼuye toj lhewek, is che lewoye dos mʼayhay.

 1 CHUNKAT TOJ LETETSHAN HACHʼEFWA

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: Is che lekalelhat atichunhayaj hopkhilak «letshupyenepej mʼak tä is» (Filipenses 1:10). Toj letawhayey hope mʼak toj matche toj laha ihi. Toj malhyejtso hope mʼak toj tʼuhawetej che lechunkat toj letetshan.

Heowa iwatlak tajlhamet hachʼefwa toj is che leyahin wet lhen akajyaja toj amel lhewek (Eclesiastés 9:9). Lham ikalelhat amho toj isitʼa che leleyej toj letetshan. Is che letʼukwe mʼayhay toj iwo lekajyaja (1 Corintios 10:24). Is che hachʼefwa ihanej toj am lewatla wet lewo lahaya.

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Is che letiyej kanhi iyhaj mʼayhay hopkhilak lheyej hachʼefwa wet letetshan

  • Isitʼa che tsʼilak toj letichunejlhi mʼak toj atichunhayaj, hate is che letichunejlhi mʼak toj hachʼefwa letichunhayaj

 2 TʼUYE MʼAK TOJ IHI AHUSEK

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Elh chik häpe chik iyahin atsinha wet ikäne, oyok, hinʼotso lehusek iwoyeje lakainʼoyaj» (Mateo 5:28). Che nʼoelh che hope yen tichunhayaja mʼayhay toj talhejla nʼokainʼoyaj, malhyej iwoye che ilokwlhi lechʼefwa.

Heowa yome toj is che natʼuye mʼak toj ihi lhahusek (Proverbios 4:23; Jeremías 17:9). Hopkhilak lekalhi, is che letetshan mʼak toj leyahin (Mateo 5:29, 30). Is che leten hop Job mʼak toj iwoye pʼante, toj hitʼunhatche pʼante lhomet toj yome toj itiyej kanhi letelhoy toj iyahin toj itiyej tʼakonyaj atsinha toj kahopeya lechʼefwa (Job 31:1). Kalelhat toj isitʼa che leyahin nʼopeykas toj inʼalit wichi toj iwoye lewanyahay. Isitʼa che lewahnej che lhaichiyhelit ahumnhayaj toj letiyej nʼoelh toj kahopeya hachʼefwa.

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Is che lenʼaltej iyhaj wichi toj lewo haya hachʼefwa wet ihichetʼala lewhay che lewom

  • Yej lhen wʼet mʼayeka hachʼefwa letichunhayajay wet is che lenofwat toj lhamhoplhi wet letʼisiyakaye nʼoelh toj hachʼefwa tʼischene