Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 LHIP 4

¿Chi nʼowoyneje toj nʼochumyenlhi chinaj tʼoj?

¿Chi nʼowoyneje toj nʼochumyenlhi chinaj tʼoj?

«Chik iche mʼak tä letʼuhläk lewoye, chunkat alhe elh chik iwo achoweja» hopkhilak lekalhi (Proverbios 20:18).

Nilhokej namel nawatla chinaj tʼoj hopkhilak nawʼenho lhawʼet lheley mʼayhay toj iwatpejla (Proverbios 30:8). Toj malhyejtso Dios Lhomtes yome toj «nʼopʼot tʼat chinaj tʼäj» (Eclesiastés 7:12). Ichepej lewhay toj atha che letahuy amejen toj lhame chinaj tʼoj mat yej wahnej toj chinaj tʼoj aiwitʼaynhen toj lhewek (Efesios 4:32). Is che amel letʼekha amehen wet lelhokej letetshan chihla malhyej toj lechumyenlhi chinaj tʼoj.

 1 KALELHATCHA MʼAYHAY TOJ LEWOHIYELA HOPKHILAK LEKALHI

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Chik elh amel tʼuhläk yenlhi hup tä atojphä, ichunkat tä itayphä wet itetshan mʼak tä tiskanhiyejaʼpe, yämthilek kalelhäj tä hiwʼen tʼat laha tä wʼawulhej pajlaʼtha wakʼalh» (Lucas 14:28). Matche toj laha ihi che lelhokej amel letetshan chihla lewoyneje toj lechumyenlhi chinaj tʼoj toj lewʼen (Amós 3:3). Is che lekalhelhat atsi mʼak toj amel lewatlak lechaj wet chihatefwaj chinaj tʼoj toj iwoyek lechumyenlhi (Proverbios 31:16). Tej toj lewʼen wuj chinaj tʼoj tajtso khitʼa toj is che lechajej mʼak at che hope. Yej wahnej che wuj akapitʼalis, tajlhamet chinaj tʼoj toj lewʼen toj is che lechumyenlhi (Proverbios 21:5; 22:7).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Toj tafwaytshi toj lechaj nilhokej mʼayhay toj lewatla, che imalhnhi chinaj tʼoj, is che amel letshupyene mʼak toj lhenhiyela

  • Che lewʼen akapitʼalis, is che lekalelhatcha mʼayhay toj lewohiyela hopkhilak leyʼayhtho mʼayhay toj lechaj. Malhyej toja, aisiyeja che lhenlhipej ak toj lhehi hawʼet, mat che lechaj toj wakʼalh tʼayhtsihla akapitʼa

 2 AME MʼAK TOJ MATCHE WET AM IS ALHOHO ATICHUNHAYAJ TOJ LETIYEJ CHINAJ TʼOJ

MʼAK TOJ BIBLIA YOME: «Matche tä otʼuhläk is mʼak tä owoye, tsʼilakhitʼa tä oihi tä Lhawuk itayche, mat häte tä oihi tä wichi itayche» (2 Corintios 8:21). Fwenho hop hachʼefwa mʼak toj matche chihatefwaj akaha wet chihatefwaj toj lechajej mʼayhay toj lewatla.

Lewhay che lechumyenlhi chinaj tʼoj hopkhilak lechaj mʼak toj wuj toj laha ihi toj lewatla, chunkat toj is che letayʼatshane hachʼefwa (Proverbios 13:10). Che ichepej lewhay che amel lewatlak lhamwetha toj lhame chinaj tʼoj, tajtso tachʼotla amehen hopkhilak lekalhi atamsek che iamejen. Chinaj tʼoj toj lekalhi, isitʼa che tajlhame am toj alhen lewuka, hate is che lhen lewuka hawʼet lheley (1 Timoteo 5:8).

MʼAK TOJ IWOYEK LEWOYE:

  • Is che pajche lekalelhat amhohen chihatefwaj chinaj tʼoj toj weihalhapej iwoyek ichumyenlhi, hopkhilak lewhay che amel lechajej mʼak che hope, lhachajihotʼa che is che lefwenho aelh toj hachʼefwa

  • Is che amel lhamepej atsi toj lewohiyela che lewʼen awitʼay toj kawʼena chinaj tʼoj, isitʼa che letataye che iche awitʼaytso