Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

¿Ha iwohiyela pʼiya che nʼopʼitseyhay yachajo toj ilayhiche?

¿Ha iwohiyela pʼiya che nʼopʼitseyhay yachajo toj ilayhiche?

¿Ha lefwetaj...

  • ... malhnhiyejatso?

  • ... malhnhiyejtʼalatso?

  • ... malhnhiyejatso pʼiya?

 MʼAK TOJ BIBLIA YOME

«Dios inuhthichephäla nʼopʼitseyhay» (Apóstoles Lhenhay 24:15, Dios Lhämtes tä Matchehen​).

ATSI LEN’AYHAY TOJ IWOYEK AISEJ

Hiwʼenla amho akhajyhayaj lewhay che yʼil aelh toj lehumin (2 Corintios 1:3, 4).

Lewʼenhitʼala anowayhyaj toj inuʼpe lewʼet toj letiyej nʼotʼilek (Hebreos 2:15).

Lewʼenla aniwhayaj toj matche toj yachajohla toj lheyej aiyhaj toj ahumnhay toj yʼinhen pʼante (Juan 5:28, 29).

 ¿HA ICHE MʼAYHAY TOJ TAMENEJ TOJ IS CHE NAMATITCHE MʼAK TOJ BIBLIA YOME?

Iche, natetshan tres:

  • Dios hope Nʼowʼatshancheyajwuk. Dios Lhomtes iwo lheya Heowa toj yok «inät tä tsʼifwik tä häpe nʼowʼatshancheyaj» (Salmo 36:9; Apóstoles Lhenhay 17:24, 25). Che lham iwoye pʼante toj yenlhi mʼayhay toj ilayhiche, kalemlhajfwaj toj iwoyek yachaje lewʼatshancheyaj wichi toj yʼinhen pʼante.

  • Dios ilayhthiche pʼante wichi. Hop Biblia yome toj iche pʼante lewhay toj ocho wichi toj nʼolayhthiche pʼante, hinʼul, atsinhay, wichi toj tanhay wet toj nitanhaya. Wichitso yachajo pʼante toj ilunpe honhat. Iche pʼante iyhaj toj pajichetʼa toj yʼinhen; mat iche pʼante elh toj pajche cuatro ifwalas toj yʼil pʼante (Juan 11:39-44).

  • Dios matche toj ihuminchek ilayhthiche wichi. Heowa nʼayiho hop nʼotʼilek hop toj malhyej iwoyek hope letayhfwa (1 Corintios 15:26). Matche toj ihuminchek itayhat letayhfwatso wet ikalhihila che iwoye tajtso lewhay che ilayhthiche wichi. Tʼuhlak yachajo toj ilayhiche toj iʼpe Honhat wichi toj lham hipʼethathitʼahla toj ihi lhetek (Job 14:14, 15).

 TʼATSHAN AME

¿Atsi toj tamenej toj nachʼuthen wet nayʼinhen?

Lewʼenla lechulhyaj toj ihi GÉNESIS 3:17-19 wet ROMANOS 5:12.