Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 12

¿Chi nawoyneje toj namwhoye Dios?

¿Chi nawoyneje toj namwhoye Dios?

1. ¿Ha Dios tachʼahuye nilhokej nʼotʼalhyajay?

Dios tʼonla nilhokej wichi toj ihiche honhatil hopkhilak yamwhoye, ichumyenlhi tʼat nʼotʼalhyaj (Salmo 65:2). Mat toja yamhiyetʼa che tachʼahuye wok tachumla nilhokej nʼotʼalhyajay. Dios Lhomtes yome toj hinʼu toj yen wʼet mʼayeka lechʼefwa letʼalhyajay iwoyek iche «mʼak che inuhlä» (1 Pedro 3:7). Wet lewhay toj Israel lhayis iwoyepej mʼayhay toj niʼisa, Dios ileyej toj tachʼahuye letʼalhyajay. Mat, tachʼahuye wichi toj ilechehen lakeyis tej toj iwoye pʼante lechʼisukyajay toj aytajchehen. Yahyen Isaías 1:15 wet 55:7.

2. ¿Chi nawoyneje toj nawo tʼalhyaja?

Nʼotʼalhyaj hope lhip lhanʼokhayaj toj natiyej Heowa, toj malhyejtso tajlhamet lham toj is che nawo tʼalhyajaye (Mateo 4:10; 6:9). Lhayʼe toj nilhokej namel lhachʼisukyajay ihiche, hop toj tamenej toj is che nawo tʼalhyajaye Dios nachumyenlhi Jesús lhey hop toj yʼilʼpe pʼante lhachʼisukyajay (Juan 14:6). Heowa ihuminhitʼa toj natihi lhalhetek lhatʼalhyajay toj nachajlhaho toj name wok nʼolesayen. Mat iwatlak talho lhatichunhayajay. Yahyen Mateo 6:7 wet Filipenses 4:6, 7.

Dios hote tachʼahuye hinʼu che hope letʼalhyajay tej toj kanʼolataye lepak (1 Samuel 1:12, 13). Lham iwatlak nawo tʼalhyajaye nilhok lewhay, toj nechʼe fwala wet toj namahen, toj natʼeken wok lewhay toj nehi lhawitʼayhyajay. Yahyen Salmo 55:22 wet Mateo 15:36.

3. ¿Ha tachʼot namehen toj nahoye Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

Nehi lechowej wichi toj tʼekhanyajay newayej Dios wet ilokwlhi lhomtes toj yome toj ihichela nʼotamsek toj ihi Honhat. Toj malhyejtso, che nawatlak namwhoye Dios hope mʼak toj atha (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13). Hop toj tamenej toj nawatlak nalehutwek nalhayʼe iyhaj lhapunfwas hopkhilak nalekhajyenhen. Yahyen Hebreos 10:24, 25.

 Toj nalepʼajtej wichi toj ihumin Dios tʼayhitshila toj namwhoye Dios. Lewhay toj nahoye wichi toj yen lhometa Heowa toj lhaihutwek naisej toj nawʼen hop lhapunfwas iyhaj toj tʼekhanyajay ihiche. Yahyen Romanos 1:11, 12.

4. ¿Chi is che lewoyneje che lewatlak lhamwhoye Dios?

Am iwoyek lhamwhoye Dios che letichunejlhi mʼayhay toj ihi Biblia toj yome Dios toj alechufwenej pʼante. Tichunejlhi mʼayhay toj iwoye pʼante, lefwonyajay wet mʼayhay toj ifwel pʼante. Che nawoye tajtso wet nawo tʼalhyajaye tachʼotla namehen toj nahanej toj matche toj wuj lehumnhayaj wet lehanyaj. Yahyen Josué 1:8 wet Salmo 1:1-3.

Tajlhamet che lewʼen ekhahyaj toj letiyej Dios nechʼehilak iwoyek lhamwhoye Dios. Mat nʼotʼekhahyaj malhyej iwoye halʼo toj iwatlak nʼotshaye inat hopkhilak lhaichiyhelit. Toja nakalhi che natichunejlhi mʼayhay toj matchehen toj tachʼote lhatʼekhahyaj. Yahyen Mateo 4:4 wet Hebreos 11:1, 6.

5. ¿Atsi toj nakalhi che namwhoye Dios?

Heowa itetshan wichi toj ihumin. Iwoyek tʼuyejla mʼak at che hope che iwoyek iwitʼayen wichina tʼekhahyaj wet leniwhayaj toj hope nʼowʼatshancheyaj toj tʼun (Salmo 91:1, 2, 7-10). Ifwenho lhamel toj iche nʼokeyis toj iwoyek ikanchi tʼisanis wet lekajyaj wet ichufwenej atsi nʼayij toj hope toj lhayʼe lhip toj is. Yahyen Salmo 73:27, 28 wet Santiago 4:4, 8.