Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Nʼosilatyaj toj isis toj talhe Dios

¿Chi nawoyneje hopkhilak naisej librofwajna?

¿Chi nawoyneje hopkhilak naisej librofwajna?

Librofwajna tachʼotla ame che lhen akajyaja toj alechufwenej Dios Lhomtes, hop Biblia. Lhip toj lepes toj ihi párrafos inʼalit atsi lhip toj ihi aka Biblia toj lewʼenla mʼak toj nichulho hop nʼoyʼatshanyajay toj ichalajfwas.

Che tafwaytshi toj leyahyen versículos toj ihi Biblia, is che letetshan chi malhyej toj nichulho nʼoyʼatshanyajaytso. Hop wichi toj yen lhometa Heowa matche toj ihuminchehlak tachʼot ame hopkhilak kalemlhajfwaj toj letafwelche atsi toj ichufwen amej Nʼolhamethi. Yahyen Lucas 24:32, 45.