Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 3

Nʼosilotyaj toj isis ¿ha talhe tʼat Dios?

Nʼosilotyaj toj isis ¿ha talhe tʼat Dios?

1. ¿Atsi toj lhenek Biblia?

Nʼosilotyaj toj is toj yome toj nalayhichehla toj nehi Honhat pajlaʼtha tiyajʼattsiy ihi Biblia (Salmo 37:29). Librona hope 66 librofwas toj 40 hinʼul toj afwtintses toj Dios itshupyene pʼante hopkhilak ilesayen. Hop cinco librofwas toj ichun Moisés pʼante toj ilesayen taj pʼante tres mil quinientos nekchomis, wet librofwaj toj ilepese hope pʼante apóstol Juan toj ilesayen taj pʼante mil novecientos nekchomis. Nilhokej nʼochufwenyajay toj ihi Biblia talhe tʼat Dios. Lham ichumyenlhi pʼante laka espíritu hopkhilak tahuyej nʼolesaynekwos (2 Samuel 23:2).Hinʼulna ilesayen pʼante Dios letichunhayajay khitʼa lhamel letichunhayajay. Toj malhyejtso, Heowa lhenek pʼante Biblia. Yahyen 2 Timoteo 3:16 wet 2 Pedro 1:20, 21.

2. ¿Atsi toj tamenej toj iwoyek natʼekhaye toj Biblia yome mʼak toj matche?

Hop Biblia talhe tʼat Dios. Namel nahanej toj hope mʼak toj matche toja, tsi tajo lewʼet toj yome mʼayhay toj tatay alhoho. Hinʼu che hope iwohiyetʼak iwoye tajtso (Josué 23:14). Tajlhamet hop Dios toj matche toj takhajay iwoyek iwoye tajtso. Yahyen Isaías 42:9 wet 46:10.

Che iche libro toj talhe Dios, iwoyek namatitche toj hope libro toj weihalha. Miles toj hope millones toj nʼowʼenhomche wichi wet wʼenhahiche wichi lhomtes toj ihi. Tej toj matche toj pajche, mʼayhay toj yome hope tʼat toj ciencia inʼalit toj iche. Lhayʼe toj, hop 40 hinʼul toj ilesayen pʼante tatayhitʼawek mʼayhay toj lhamel yome. Hate mʼak toj Biblia yome toj hope nʼohumnhayaj tajlhamet tʼat Dios toj matche toj talhe, hop Dios toj nʼohumnhayaj lewuk wet kamaj hiwʼen lekhajyhayaj toj iwoyek iwo elha imalhewek mʼak toj wichi ihi. Mʼayhayna hop toj tamenej toj millones wichi matche toj imatitche toj Biblia hope tʼat Dios Lhomtes. Yahyen 1 Tesalonicenses 2:13.

 3. ¿Atsi mʼayhay toj Biblia yome?

Hop Biblia yome weihalha nʼosilotyaj toj matche toj is. Yome Dios lenechʼethayaj toj lhayʼe lhip toj isilataj toj iwatlak itiyej wichi. Biblia yome toj ifwalas toj nechʼe toj iche hinʼu tatay pʼante mʼak toj hiwʼen toj lhayʼe lhip toj laha ihi toj hope pʼante toj ilayhi toj ihi honhat toj isilataj. Mat hate yʼitat toj yachajohla nʼoniwhayajtso. Yahyen Apocalipsis 21:4, 5.

Dios Lhomtes iche leyes, nʼolhomtes toj tachʼot namehen wet nʼofwonyajay toj ihi. Hate ifwel namhohen mʼak toj Heowa iwoyeje pʼante wichi, tajtso inʼalit namejen lechumyaj. Toj malhyejtso, hop Biblia tachʼot namehen hopkhilak natafwelej. Lhayʼe toj, ichufwen namejen chi nawoyneje toj nen lhakalayʼiya. Yahyen Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23 wet 4:8.

4. ¿Atsi toj iwoyek tachʼot namehen hopkhilak natafwelchehen mʼak toj ihi Biblia?

Toj ikalelhat pʼante mʼak toj ihi Nʼolhamethi, Jesús yome versículos wet yʼitat. Hop toj malhyej iwoye librofwajna ichumyenlhi tajtso hopkhilak tachʼot namehen toj natafwelche nʼochufwenyajay toj ihi Biblia. Yahyen Lucas 24:27, 45.

Olhamel ohanej toj matche toj lewatlahlak lehanej iyhaj mʼayhay toj hope nʼosilotyaj toj isisna toj Dios hiwʼen namhomche. Mat iche wichi toj itetshanhitʼa wet iyhaj toj tawakwayhen toj nʼofwenho lhamel mʼayhayna. Mat, yej wahnej che lhameltso aikʼefwhatcha. Malhyej toj Biblia yome, wichi toj lhaichufwenej chi malhyej Dios iwohiyelak ilayhiche pajlaʼtha tiyajʼattsiy. Yahyen Juan 17:3.