Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 15

¿Atsi toj tamenej toj is che lhekatchufwi toj alechufwen?

¿Atsi toj tamenej toj is che lhekatchufwi toj alechufwen?

1. ¿Ha tachʼotla ame toj lhekatchufwi toj alechufwenej Biblia?

Kalelhoj tʼat toj nʼochufwenyajay toj ichun toj ihi Biblia toj letetshanne, ichiyhelit ahumnhayaj toj letiyej Heowa. Mat kamaj is che lhekatchufwi toj lechiyhelit ahumnhayajtso (1 Pedro 2:2). Che lhekatchufwi toj lhewhaye Heowa toj alechufwenej Dios Lhomtes iwoyek lewʼen aniwhayaj toj hope hawʼatshancheyaj toj tʼun. Yahyen Juan 17:3 wet Judas 21.

Che lhimpajpej toj letʼayhettsi toj alechufwenej atsi toj hope Dios, ekhahyaj takhajayla wet toja Heowa yenla lekajyaja (He­breos 11:1, 6). Ekhahyajtso aikajyen hopkhilak lewo elha atichunhayajay wet lewo elha hanʼayij toj aisiyeja. Yahyen Apóstoles Lhenhay 3:19.

2. ¿Atsi toj is che lewoye yamthilek letachʼote wichi iyhaj?

Am iwoyek matche toj lehumin Heowa malhyej iwoyek hope elh toj hawʼet lhele

Nʼalej toj lehuminchek lefwenho wichi iyhaj mʼak toj nechʼe toj letafwelej, hop toj nilhokej namel nahumin toj nafwenhomche wichi hop nʼosilotyaj toj isis. Che lhekatchufwi toj alechufwenej Dios Lhomtes lehanhiyeja toj lechumyenlhi toj lhame Heowa wet lesilatyaj toj isis toj hiwʼenhihola wichi. Yahyen Romanos 10:13-15.

Am iwoyek lefwenho hawʼet lheley wet akalayʼis. Mat is che letʼamajej amtes lewhay toj lhamhoplhi hopkhilak lenʼaltej toj lhenhitʼa wʼet mʼayeka. Isitʼa che lefwenho toj mʼak toj tʼekhaye khitʼa mʼak toj is alhoho, mat is che lefwenho mʼayhay toj Dios yome pʼante toj yenhilhila. Tichunla toj mʼak toj lewoye matche toj takhajay inuʼpe mʼak toj lhame. Yahyen 2 Timoteo 2:24, 25.

3. ¿Ha iwoyek lehumin Dios malhyej iwoyek hope elh hawʼet lhele?

Am iwoyek lehanej chi lewoyneje toj lewoye mʼayhay toj matchehen toj ihi Dios Lhomtes che lhekatchufwi toj alechufwenej. Hate, iwoyek matche toj lehumin Dios malhyej iwoyek hope elh hawʼet lhele. Yahyen 2 Corintios 6:18.

 4. Hopkhilak tʼaytsi toj lhamwhoye Dios, ¿atsi mʼayhay toj tach’otla ame?

Yej leyej toj alechufwenej Dios Lhomtes (Hebreos 5:13, 14). Tʼalhe wichi toj yen lhometa Heowa che ichufwen amej Dios Lhomtes ichumyenlhi tʼat libro elh at che hope. Che tʼaytsi toj letafwelej, tʼaytsihla akajyaj. Yahyen Salmo 1:1-3 wet 73:27, 28.

Mʼayhay toj ihi Dios Lhomtes toj hopehen «nʼosilotyaj toj isis toj lewujyajay ihi talhe tʼat Dios toj lekajyaj ihi» (1 Timoteo 1:11, NM). Am iwoyek lhamwhoye Dios, che lhamwhoye laka wichi (Hebreos 10:24, 25). Che lhekatchufwi toj alekajyenej toj lekajyenlhi Heowa, lenʼalit toj lewatlak lekalhi nʼowʼatshancheyaj toj matche, nʼowʼatshancheyaj toj laj lepesa. Toj lhamwhoye Dios, hope mʼak toj lhayʼe lhip toj is toj am lewoye. Yahyen 1 Timoteo 6:19.