Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 6

¿Ha iche leniwhayaj nʼopʼitseyhay?

¿Ha iche leniwhayaj nʼopʼitseyhay?

1. ¿Atsi nʼoniwhayaj toj hiwʼen nʼopʼitseyhay?

Lewhay toj Jesús ihi Honhat lakalayʼi Lázaro yʼil pʼante. Lewʼet pʼante Betania, hupuy toj iwhoye Jerusalén. Toj Jesús nam pʼante, Lázaro pajche pʼante cuatro ifwalas toj tafwaytshi toj yʼil. Jesús lhayʼe pʼante Lázaro lepunfwas Marta wet María toj ihoye nʼopʼitsekwʼet, wet toj paj wuj wichi toj lhaihute. ¡Matche toj lekajyaj ihiche pʼante Marta wet María toj hiwʼen toj Jesús ineyhatpha Lázaro! Yahyen Juan 11:21-24, 38-44.

Hop nʼosilotyaj toj isis toj ihi Biblia ifwel namhohen toj iche nʼoniwhayaj toj yome toj wichi yachajohla toj ilayhiche. Marta pajche pʼante ihanej toj Heowa pajche yome toj iwatlak ilayhthiche wichi toj yʼinhen hopkhilak yachajo toj ihi Honhat. Yahyen Isaías 26:19.

2. ¿Atsi toj iyej nʼopʼitseyhay?

Dios yome pʼante Adán toj yok: «Ahonhat tʼat wet lewelanla honhata» (GÉNESIS 3:19).

Wichi toj iʼpe Honhatna hopehen «honhat» mok (Génesis 2:7; 3:19). Ihichetʼa espíritu che inamhiche wet toj lhatʼisanis yʼinhen, ihichetʼa mʼak che yikchufwi che ilayhi toj tafwaytshi toj yʼil. Hinʼu toj yʼil nem iche letichunhayaj, nilhok lhipey toj ihi tʼisan noj tʼat toj tachumlhi. Toj malhyejtso nʼopʼitseyhay nemhit ilate mʼak che hope wok lelhakli ihi. Hop toj tamenej toj lewhay toj yachajo toj ilayhi pʼante Lázaro yamhiyetʼa pʼante mʼak toj iyej toj yʼil. Yahyen Eclesiastés 9:5, 6, 10.

Iche wichi iyhaj toj imatitche toj iche itaj toj Dios ithatho hopkhilak hipʼaltsenwetha, mat tajtso matichetʼa. Malhyej toj nawʼenne, nʼopʼitseyhay mʼak ihanhiyejtʼa. Toj malhyejtso, nʼochufwenyaj toj yome toj iche itaj matche toj kamatache wet tajtso ichaje toj wichi yen letesaʼpe Dios mʼak toj iwohiyetʼa che iwoye. Yahyen Jeremías 7:31.

 3. ¿Ha iwoyek nʼotahuyej nʼopʼitseyhay?

Nʼopʼitseyhay iwohiyetʼa che yamwetha wok ilatchehen ­honhat (Salmo 115:17). Mat, iche ángeles toj akantses toj iwoyek tahuyej wichi wet lhaitechʼaynej wichi toj yʼinhen pʼante (2 Pedro 2:4). Hop toj tamenej toj Heowa matche toj nʼayiho che nawatlak natahuyej nʼopʼitseyhay. Yahyen Deuteronomio 18:10, 11.

4. ¿Atsihila wichi toj yachajo toj ilayhiche?

Millones wichi toj yʼinhen pʼante yachajohla che ilayhiche wet ihihla Honhat. Lhayʼe toj yachajohla toj ilayhiche wichi toj nitafwelayej pʼante Heowa wet iwoye pʼante mʼayhay toj niʼisa. Yahyen Salmo 37:29 wet Apóstoles Lhenhay 24:15.

Wichi toj ilayhichehla iwohiyelak lhaichufwenej mʼak toj matche toj nʼoyomeje Dios, itiyej tʼekhahyaj Jesús wet inʼalit toj tachʼahuye (Apocalipsis 20:11-13). Che lhamel iwoye tajtso, yenla lekajyaja lewʼatshancheyaj toj laj lepesa toj ihi Honhat. Yahyen Juan 5:28,29.

5. ¿Atsi toj ichufwen namejen toj hope Heowa che inuhtichephala wichi?

Nʼochufwenyaj toj yome toj nʼolayhthichehla wichi ipayen namehen Heowa lehumnhayaj toj iti namejen. Naisej toj Dios ichen pʼante Lhos toj is che lhaiwom natapehen, tajtso hop toj lhaniwhayaj. Wet am ¿atsi wichi toj lehuminchek yachajo toj lewʼen? Yahyen Juan 3:16 wet Romanos 6:23.