Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 9

¿Chi is che iwoyneje wichi wet lewʼet lheley hopkhilak lekajyaj ihiche?

¿Chi is che iwoyneje wichi wet lewʼet lheley hopkhilak lekajyaj ihiche?

1. ¿Atsi toj tamenej toj laha ihi che wichi tawhayeyhen malhyej toj ley yome?

Heowa toj hope «Dios toj lekajyaj ihi» hop toj nʼosilotyajay toj isis talhe. Lham ihuminchek wichi wet lewʼet lheley lekajyaj ihiche (1 Timoteo 1:11, TNM). Lham pʼante toj hiwʼenho hinʼu toj ichun lechʼefwa. Toj wichi tawhayeyhen malhyej toj ley yome, lhamel wet leles lekajyaj ihichehla wet lhaihumnhenla tʼat.

Dios letichunhayaj toj itiyej wichi toj tawhayeyhen, toj hope hinʼu lhayʼe atsinha is che lhahipʼajtitwek pajlaʼtha tiyajʼattsiy. Wichi toj tachʼahuye Dios is che iwoye Leyes toj talhe niyatey toj iʼpe honhat toj yome chi is che iwoyneje toj tawhayeyhen (Lucas 2:1, 4, 5). Lham iwatlak nʼoelh toj lechʼefwa ihi is che tʼifwtiyej elh (Hebreos 13:4). Wet nʼayiho elh toj iwom lechʼefwa (Malaquías 2:16). Mat, tajlhamet che lechʼefwa «iwo lakainʼoyaja» Dios iwahnej che hinʼu wok atsinha iwom lechʼefwa wet yachajo toj tawhayey (Mateo 19:9, TNM). Yahyen Mateo 19:3-6.

2. ¿Chi is che iwoyneje wichi toj tawhayeyhen hopkhilak is lhamehen?

Heowa yenlhi pʼante hinʼu wet atsinha wet itiwek hopkhilak tachʼot lhamehen (Génesis 2:18). Hinʼu toj lechʼefwa ihi hope elh toj lewʼet lheley lhetek, hop toj tamenej toj is che lham toj ichun toj ilhakʼalchʼoye nʼolhak wet ichufwenej lhamel mʼak toj hope Dios. Hop toj ihumin lechʼefwa, is che ikalhi toj itiyej kanhi iyhaj mʼayhay. Wichi toj lechʼefwas ihi is che lhaihumnhen wet yenhitʼa wʼet mʼayeka elh. Mat toj lhamel lechʼisukyajay ihiche, is che lhaichufwenejen chi iwoyneje toj itayhat lhamejen letes hopkhilak lekajyaj ihiche. Yahyen Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33 wet 1 Pedro 3:7.

3. Wichi toj tawhayeyhen, ¿ha is che iwom lechʼefwa che lhamel nem lekajyaj neyahi?

Che iche hinʼu wet atsinha toj iwek toj ihi lewitʼay, is che lhamel lhaikhajyenhen toj iti lhamejen lehumnhayaj  (1 Corintios 13:4, 5). Dios Lhomtes yomhiyetʼa che hinʼu wok atsinha is che iwom lechʼefwa hopkhilak inofwat lewitʼayhyajay toj iwek. Yahyen 1 Corintios 7:10-13.

4. ¿Atsi mʼak toj Dios tʼuhlak itiyej naʼtshas?

Heowa tʼuhlak naʼtshas lekajyaj ihiche. Hop toj tamenej toj ichufwenej lenʼayij toj lhayʼe lhip toj is yamthilek yen lekajyaja toj kamaj manse. Hote iwatlak lhamel isej lajchalis lehanyaj wet mʼayhay toj lhamel ihi pʼante (Colosenses 3:20). Lhayʼe toj is che lhamel ilat lhamehen toj iwo lekajyaja toj tachumhoplhi Heowa wet Lhos. Yahyen Eclesiastés 11:9–12:1; Mateo 19:13-15 wet 21:15, 16.

5. ¿Chi is che iwoyneje nʼojchalis hopkhilak leles lekajyaj ihiche?

Nʼojchalis is che matche toj lhaikhajyenhen toj hiwʼenho leles lhak, lewukwe wet lawʼuy (1 Timoteo 5:8). Mat tsʼilakhitʼa tajtso toj lhamel is che iwoye. Hote is che ichufwenejen leles toj ihumin Dios wet iten (Efesios 6:4). Che lajchalis lhamel inʼaltej leles toj ihumin Dios, toja ichojiyela toj leles iwoye tajtso. Toj nʼojchalis ichufwenej mʼayhay toj talho Dios lhomtes leles, lhameltso inuhikwela lenʼayij toj is alhoho. Yahyen Deuteronomio 6:4-7 wet Proverbios 22:6.

Naʼtshas toj lechumyahay isis iwatlak nʼokajyenhen wet nʼoyen lekajyaja lechumyahaytso. Hote is che nʼojchalis ichepej lewhay che ifwone wet inityenej leles mʼayhay toj lhamel iwoye, hopkhilak newache mʼayhay che iwitʼayen (Proverbios 22:15). Mat lefwonyaj toj itiyej leles isitʼa che hitʼunhatche. Yahyen Colosenses 3:21.

Hop wichi toj yen lhometa Heowa yenwetha nitokw libros toj yiwte nʼojchalis wet leles. Nilhokej mʼayhay toj ihi librostso talho Biblia. Yahyen Salmo 19:7, 11.