Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 10

¿Atsi toj is che lewoye hopkhilak lehanej atsi religión toj matche?

¿Atsi toj is che lewoye hopkhilak lehanej atsi religión toj matche?

1. ¿Ha iche weihalha religión toj matche?

«Amaj amejenlä häp profetäs tä kamatachehen» (MATEO 7:15)

Jesús wet lechufwenkay ihanlhi pʼante weihalha religión toj matche wet itechʼaynej pʼante nʼayij toj ihone lewʼatshancheyaj toj tʼun wichi, mat nitakwitʼa wichi toj tiyajche nʼayijtso (Mateo 7:14). Dios tajlhamet toj tachumla nʼonʼokhayaj toj talho mʼayhay toj matchehen toj ihi Lhomtes. Wichi toj nʼokwiyej toj ihanlhi mʼayhaytso toj matchehen lhahipʼajtej weihalha nʼotʼekhahyaj. Yahyen Juan 4:23, 24; 14:6 wet Efesios 4:4, 5.

2. ¿Atsi pʼante mʼak toj Jesús yome toj iwohiyela nʼochufwenhay toj kamatachehena?

«Fwetaj häpehen iyhäj tä nitäfwelej Dios, mat häp mʼak tä iwoye hinʼälit tä mathichetʼa» (TITO 1:16).

Jesús yome pʼante toj ihichela profetas toj kamatachehena toj hichʼoyhtila nʼotʼekhahyaj toj matche. Profetastso wet laka iglesias yome toj hopehen cristianos. Tej toj lhamel yome toj hiwʼen mʼak toj matche, ifwechʼenwetha wichi. Mat, wichi iwoyek itafwelej religión toj matche, hop toj laka wichi iwoye mʼayhay toj isis toj inʼalit toj hopehen Cristo lechufwenkay toj matchehen. Yahyen Mateo 7:13-23.

3. ¿Atsi wichi toj ihanlhi religión toj matche?

Natetshan cinco mʼayhay toj wichi toj ihanlhi religión toj matche iwoye:

  • Yenhitʼa wʼet mʼayeka hop Biblia, Dios lhomtes. Ihanhilhitʼa nʼochufwenyajay toj ihi honhatna, mat matche toj lhaikhajyenhen toj tachʼahuye mʼayhay toj ihi Biblia (Mateo 15:7-9). Lhayʼe toj iwoye tʼat mʼayhay toj yen lhometa. Yahyen Juan 17:17 wet 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Iwujyen Dios lhey, Heowa. Jesús iwoye pʼante toja lewhay toj itafwnhatej wichi Lajcha lhey. Ifwenho pʼante wichi chi malhyej Heowa wet ichufwenej pʼante chi is che iwoyneje toj iwotʼalhyaja hopkhilak yen nʼotʼamajcheta nʼolheytso (Mateo 6:9). Lhip toj lhehi, ¿atsi religión toj itafwnhatej wichi «Heowa lhey»? (Romanos 10:13, 14, TNM)

  • Yen lhometa Dios Niyatyaj. Jesús nʼochene pʼante Honhat hopkhilak yen lhometa nʼosilatyajay toj isis toj hope Dios Niyatyaj, toja hope wichi toj ihonhatena leniwhayaj toj weihalha. Wet iwoye pʼante tajtso pajtha nichate lewhay toj yʼil (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Lhayʼe toj yome pʼante toj lechufwenkay yenla tʼat lhometa nʼoniyatyajtso. Toj malhyejtso che iche nʼoelh che nichate lhip toj lhehi wet ifwel amho mʼak toj hope Dios Niyatyaj, ¿atsi pʼiya religión toj ihi? Yahyen Mateo 24:14.

  • Ihanhilhitʼa mʼayhay toj ihonhatena. Jesús lechufwenkay lhayʼuythihotʼa mʼayhay toj políticos iwoye wet nʼowitʼayhyajay toj iyej wichi toj tatayhlo iyhaj (Juan 17:16; 18:36). Hote itenhitʼa mʼayhay toj iwoye wet nʼochumyajay toj iwitʼayen wichi. Yahyen Santiago 4:4.

  • Lehumnhayaj toj iti lhamejen nʼal tʼat. Dios Lhomtes ichufwenejen lhamel toj yenhitʼa wʼet mʼayeka iyhaj toj wʼenhahiche lhomtes. Religiones toj kamatachehena hiwʼenho lakopfwayaj wichi toj ihoye nʼokaʼtshayajay, mat wichi toj ihanlhi religión toj matche iwohiyetʼa tajtso (Miqueas 4:1-3). Tajlhamet toj lhamel nahiyejtʼa lekhajyhayaj, laka chinaj tʼoj wet itiyej kanhi iyhaj mʼayhay hopkhilak tachʼote wet ikhajyenhen iyhaj. Yahyen Juan 13:34, 35 wet 1 Juan 4:20..

4. ¿Ha iwoyek lehanej atsi religión toj matche?

¿Atsi religión toj lechufwenyajay talho tʼat Bilblia, iwujyen Dios lhey wet yen lhometa Dios Niyatyaj toj ihi pele toj hope wichi leniwhayaj toj weihalha? ¿Atsi religión toj wichi toj ihi lhaihumnhen wet tachʼothiyetʼa nʼokaʼtshayaj? ¿Atsi toj atichunhayaj? Yahyen 1 Juan 3:10-12.