Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 1

¿Atsi nʼosilotyaj toj isis toj nʼofwel namhohen?

¿Atsi nʼosilotyaj toj isis toj nʼofwel namhohen?

1. ¿Atsi nosilotyajay toj Dios hiwʼen toj iwatlak hiwʼen namhomche?

Dios tʼuhlak wichi yen lekajyaja mʼak toj ihi. Lehumnhayaj pʼante toj iwʼahte hop toj tamenej toj yenlhi pʼante Honhat wet nilhokej mʼayhay toj iche. Atofwiyetʼa che itayhthila mʼayhay toj tamenej toj wichi letelaythayajay ihiche hopkhilak nilhokej wichi lhayʼe lhip toj is mʼak toj ihihla. Yahyen Jeremías 29:11.

Ihichetʼa nʼoniyatyaj che iwoye pʼantek inofwat nʼofwitseyaj toj iyej wichi , nʼotʼinhayajay lhayʼe nʼotʼilek. Mat iche nʼosilotyaj toj isis toj nʼofwel namhomche toj atofwiyetʼa che Dios itayhthila nilhokej nʼoniyatyajay toj ihonhatena wet itihlaʼpe honhat leniyatyaj. Laka wichi yenla lekajyaja toj ihi letamsek wet nemla tʼinhayajay iyej lhamel. Yahyen Isaías 25:8; 33:24 wet Daniel 2:44.

2. ¿Atsi toj tamenej toj lhayʼe lhip toj laha ihi nʼosilotyajayna?

Dios is che itayhat wichi toj niʼisa toj ihonhatena hopkhilak noj toj iche nʼotelaythayajay (Sofonías 2:3). ¿Atsi lewhay che iwohiyela toja? Dios Lhomtes yome pʼante toj ihichela mʼayhay toj iche athana toj tamenej toj wichi ihi mʼayhay toj aytesiche. Mʼayhayna toj nʼal hope nʼotetnek toj inʼalit toj tatay lhimpaj wet Dios iwohiyela letichunhayaj. Yahyen 2 Timoteo 3:1-5.

3. ¿Atsi toj is che nawoye?

Is che nalhaichufwenej Dios Lhomtes hopkhilak nahanej chi malhyej lham, lhomtesna malhyej iwoye hop carta toj nʼojcha toj humnhatsaj ilesayen wet itate leles. Nʼolhamethi ifwel namhomche chi nawoyneje hopkhilak nen lhakajyaja mʼak toj nehi athana wet atsi toj is che nawoye hopkhilak lewhay toj tatay alhoho nakatej lhawʼatshancheyaj toj naj lepesa. Mat, is che lehanej toj nilhokhiyejtʼala wichi toj yen lekajyaja toj alechufwenej Dios Lhomtes. Mat yej wahnej che tajtso aikʼefwhatcha, tsi wujpe mʼayhay toj isis toj hiwʼenla amho hop toj tamenej toj matche toj laha ihi che alekajyenpe. Yahyen Proverbios 29:25 wet Apocalipsis 14:6, 7.