Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

¿Atsi wichi toj iwoye Heowa lenechʼethayaj ifwalasna?

 NʼOCHUFWENYAJAY 11

¿Atsi toj tamenej toj olhamel oyenlhi reuniones toj wus?

¿Atsi toj tamenej toj olhamel oyenlhi reuniones toj wus?

México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Atsi toj tamenej toj wichina matche toj lekajyaj ihiche? Hop toj lhamel ihi elh olhamel oka reunión toj wus toj olhamel oyenlhi. Malhyej iwoye Dios kawos toj iche pʼante lewhayis toj pajche, toj nʼoneʼtepʼantek lhaihutwek tres toj yachajopej toj ihi nekchom, olhamel oyen kajyaja lewhay toj onitakw toj olhaihutwek (Deuteronomio 16:16). Nilhok nekchomis, tres toj yachajopej toj olhamel onitakw toj olhaihutwek: dos toj yachojopej toj iche reunión toj wuj toj iche tefwajni ifwala wet weihalha toj iche elh reunión toj wuj toj iche tres ifwalas. ¿Atsi mʼayhay toj olhamel oisej toj hiwʼen nʼohomche?

Tachʼot namehen hopkhilak matche toj namwhoye lhapunfwas. Hop Israel lhayis matche toj lhamel yenpej lekajyaja toj iwunit Heowa toj iyej laka wichi. Malhyej iwoye olhamel oyenpej okajyaja lewhayistso toj laha ihi toj olhayʼe olhamel opunfwas toj onʼokwiyej Lham (Salmo 26:12; 111:1). Reunionesna toj wus hope lewhayis toj tʼuhawetej hopkhilak nalhaipʼajtej lhapunfwas toj talhe iyhaj congregaciones wet iyhaj toj talhe lhip elh honhat. Weihalhapej nʼoelh iwoyek ichaj lhak toj talhe lewʼet, hopkhilak iwoyek tuj toj ifwala ihi lechowej, toj ihi tʼat lhip toj reunión ihi. Hope lewhaytso toj is hopkhilak natʼukwe lhakalayʼis toj nechʼehen (Salmo 133:1). Toj olhamel oihi reuniontso toj wuj, olatla nʼohumnhayaj toj hipʼajtitwek olhamel «[o]punfwas toj iʼpe nilhok honhat» (1 Pedro 2:17, TNM).

Tachʼot namehen hopkhilak matche toj namwhoye Heowa. Israel lhayis isej pʼante toj «lhamel ihanej mʼak tä õʼchufwenejen» toj talho Dios Lhomtes (Nehemías 8:7, 12). Hate olhamel oyen tichunhayaja toj nʼochufwenyajay toj nʼowʼen nʼohomche toj ihi reuniones toj wus matche toj lahal ihi. Weihalhapej reunionna wʼenha lhamej nʼochufwenyaj toj yome toj talho Biblia. Ichufwen namejen chi malhyej toj nawoye Dios lenechʼethayaj, ichumyenlhi tʼat nʼolhomtes toj nʼoyome toj talho Biblia wet toj olhamel opunfwas inʼalit nʼochufwenyaj toj iwaklhat hopkhilak iwoyek naten. Hate naikhajyenhen toj nalate wichi toj yome lewitʼayhyajay toj iyej hop toj hope Dios kawos toj ihi ifwalasna toj atha wet atsi toj lhamel iwoye hopkhilak ikalhi toj tatayhla. Toj ihi Reunión toj wuj toj iche tres ifwalas, iche wichi toj tawʼuyhi lakay toj malhyej at iwoye Dios kawos toj iche pʼante lewhayis toj pajche wet lhamel iten wet inʼalit mʼayhay toj Biblia yome hopkhilak naisej. Wet nilhokej reuniones toj wus toj olhamel oyenlhi, iche wichi toj iwatlak inʼalit toj lhamel ikalelhat toj lhayachaje Dios wet hop toj tamenej toj lhaiwo bautisaya.

  • ¿Atsi toj tamenej toj reuniones toj wus hope lewhayis toj matche toj iche nʼokajyaj?

  • ¿Atsi mʼayhay toj iwoyek aisej che lehoye elh reunión toj wus toj olhamel oyenlhi?