Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 27

¿Chi malhyej toj naisej libros lewʼet toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

¿Chi malhyej toj naisej libros lewʼet toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

Israel

República Checa

Benín

Islas Caimán

¿Ha lehuminchek letʼayhettshi atafwnhayaj toj talho Biblia? ¿Ha lewatlak tʼaytshi toj letafwelche mʼak toj versículo yome, mʼak toj iyej pʼante nʼoelh wok honhat toj Biblia yome? ¿Ha letʼatshanpej ame che Dios Lhomtes iwoyek tachʼot ame hopkhilak letetshan awitʼay? Che lehuminchek lehanej tajtso, iwoyek lechumyenlhi hop libros lewʼet toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet.

Libros lewʼet toj hiwʼen mʼayhay toj iwoyek lechumyenlhi toj letetshanchʼoye mʼak toj lewatlak lehanej. Nʼalej toj nilhokhiyejtʼa toj lewʼen hop mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen toj olhamel oyenwetha toj hope omet. Mat libros lewʼet toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet, nichatyaye che nilhokej mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen toj pajichetʼa toj inukwepha toj ihi. Nʼalej toj iche wujpe Biblias toj wʼenhahiche toj ihi, libro toj yam kalelhaj mʼak toj yome weihalhapej nʼolhomtes, wet iyhaj libros hopkhilak letetshanchʼoye mʼak toj lewatlak lehanej. Isitʼa che lefwune che lewatlak lechumyenlhi mʼayhayna lewhay che kamaj niwoya tesa reuniones wok lewhay che noj. Che iche computadora toj ihi libros lewʼettso, nʼalej toj Watchtower Library toj ihi. Hope nʼochumetcha toj ihi computadora toj wujpe mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen toj ihi toj lewuk olhamel wet tamenej toj athahitʼa toj nʼotʼukwe wujpe mʼayhay toj nʼoelh iwatlak ihanej, nʼolhomet pʼiya, versículo toj ihi Biblia wok iyhaj mʼayhay.

N’ochufwenhay toj ihi M’ak toj Dios Lakawos ihi wet Lechumet iwoyek matche toj lhamel isej. Iwoyek lhom is toj lechumyenlhi libros lewʼet toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lew’et lewhay toj is che lewaklhat achufwenyajay toj pitajitʼa. Elh toj itetshan reunión toj lhey M’ak toj Dios Lakawos ihi wet Lechumet hop toj is che tʼuye hop libros lewʼet. Hate is che iyahin che iche mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen toj nechʼehen wet kalelhajcha. Lham wok elh toj ichufwen amej Biblia, iwoyek ipayen ame chi malhyej toj iwoyek lewʼen mʼayhay toj lewatlak lehanej. Mat is che lehanej toj nʼowahnhiyejtʼa che iche nʼoelh toj itompha libros toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet, hate is che nʼotʼuye wet isitʼak nʼolesaynhiche.

Dios Lhomtes yome toj «mathichelak [na]täfwelej Dios» che nawatlak natʼukwe, malhyej toj natʼukwe «nʼokäywet tä õʼiskat» (Proverbios 2:1-5). Libros lewʼet toj ihi Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet hope lhip toj matche toj is hopkhilak lewo tesa toj ihi toj letʼukwe mʼayhay toj lewatlak lehanej.

  • ¿Atsi nʼochʼotyaj toj iwoyek lechumyenlhi hopkhilak letetshanchʼoye toj ihi libros lewʼet toj lewuk Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

  • ¿Atsi nʼoelh toj iwoyek tachʼot ame hopkhilak matche toj aisej hop libros lewʼet?