Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 20

¿Atsi toj iwoye Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones?

¿Atsi toj iwoye Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones?

Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones toj iche pʼante

Iyahyen nʼosilot toj talhe Hinʼul toj Itetshan nilhokej congregaciones

Lewhay toj tafwaytshi toj Jesús yʼil pʼante, «apóstoles lhayʼe hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas toj ihi Jerusalén», lhaihutpejwek wet hopehen pʼante wichi toj wujitʼaʼpe toj itetshan nilhokej congregaciones (Apóstoles Lhenhay 15:2, TNM). Lhameltso yomlhiʼpe nilhokej wichi toj Dios itshupyene toj ihoye pele toj iche lewhaytso toj ikalelhthen mʼayhay toj matche toj lahal ihi. Hopkhilak nilhokej lhamel wʼawulhcha letichunhayaj lewhay toj is che ikalelhat mʼak toj iwoye, itetshanchʼoye mʼayhay toj ihi Biblia wet tʼukwe che Dios laka espíritu inuhyenkwe lhip toj is che inukwe (Apóstoles Lhenhay 15:25). Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones toj iche athana, malhyej at iwoye mʼak toj iwoye.

Dios ichumyenlhi lhamel hopkhilak iwoye lenechʼethayaj. Iyhaj lhapunfwasna toj Dios tatshupiye hopkhilak ihoye pele hopehen Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones. Lhamel matche toj yen letichunhayaja Biblia wet ihanej chi malhyej toj iwoye lechumet hopkhilak mʼayhay wakʼalhen wet tʼuhawetej lenʼayij toj nʼokwiyej Dios. Weihalhapej semana lhamel lhaihutwek yamlek itafwelej mʼayhay toj lepunfwas iwatla. Malhyej iwoye lewhayis toj pajche, lhamel hiwʼenhomchepej iyhaj nʼofwonyajay toj talho Biblia. Hop toj tamenej toj ichumyenlhi lhomtes toj ilesayen wok lhapunfwas toj tʼuyehen wujpe congregaciones wet iyhaj lepunfwas. Tajtso tachʼote Dios laka wichi toj wʼawulhcha letichunhayaj wet mʼak toj iwoye (Apóstoles Lhenhay 16:4, 5). Hate iwaklhat mʼayhay toj tachʼot namehen hopkhilak nahanej Dios letafwnhayaj, ikhajyen toj nawo silota Dios Niyatyaj wet lhameltso itetshan chi malhyej toj nʼotshupyene iyhaj lepunfwas toj lhayen lewoya wʼenhahiche nʼochumtes.

Lhamel tʼukwe che Dios laka espíritu inuhyenkwe lhip toj is che inukwe. Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones, lhamel tʼukwe che Heowa inuhyenkwe lhip toj is che lhamel inukwe. Lham toj hope Nʼowuk toj inuʼpe mʼak at che hope. Hate lhamel tʼukwe che nʼoelh toj nilhokej Dios lakawos Lhetek toj hope Jesús inuhyenkwe lhip toj is che inukwe (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23). Lhameltso yenhitʼa tichunhayaja che lhamel is che ichunla iyhaj wet Dios laka wichi is che ihan lhamel lenʼayij. Mat «ihänlhi tʼat Tsonʼataj Lhäs, lhip chik häpe chik ihoye», malhyej iwoye iyhaj Dios kawos toj Lham itshupyene hopkhilak ihoye pele (Apocalipsis 14:4). Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones matche toj hiwʼen namhomche gracias toj nawo tʼalhyajaʼpe lhamel wet lechumtes.

  • ¿Atsi pʼante toj hopehen Hinʼul toj wujitʼaʼpe toj Itetshan nilhokej congregaciones toj iche lewhay toj tafwaytshi toj Jesús yʼil?

  • ¿Atsi toj lhamel iwoye ifwalasna hopkhilak Dios inuhyenkwe lhip toj is che inukwe?