Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 4

¿Atsi toj tamenej toj olhamel oyenlhi hop Traducción del Nuevo Mundo?

¿Atsi toj tamenej toj olhamel oyenlhi hop Traducción del Nuevo Mundo?

República Democrática del Congo

Ruanda

Lhip hop nʼolesaynek toj hope nʼolhomtes toj griego toj Símaco yenlhi pʼante (siglo III wok IV) toj Dios lhey ihi toj ihi Salmo 69:31

Wujpe nekchomis toj tafwaytshi, wichi toj yen lhometa Heowa, otihi papel, ochumyenlhi wet owʼenhomche wichi Biblias toj wʼenhahiche. Mat toj paj, olhamel owʼen toj Biblia is che yachajo toj nʼothate elh nʼolhomet toj ihi toj talhe nʼolesaynhay toj lhamenya. Isej tajtso wichi iwoyek athahitʼa toj «nitäfwelej [Dios] lhämet tä matche» malhyej toj lham lenechʼethayaj (1 Timoteo 2:3, 4). Toj nekchom 1950, olhamel owo tesa toj oyenlhi lhipey hop olhamel oka Biblia toj hope Traducción del Nuevo Mundo toj ichumyenlhi nʼolhomtes toj wichi lhomtes ifwalasna. Toj ichun hope pʼante inglés lhomtes. Bibliana inuʼpe 130 nʼolhomtes toj wʼenhahiche toj nʼothate wet tajo lewʼet nʼolhomtes toj ihi.

Nʼowatpʼantehla Biblia toj athahitʼa che wichi itafwelche. Nʼolhomtes iwoyek iwo iyhaja toj tafwaytshi wujpe nekchomis, wet wujpe Biblias toj iche nʼolhomtes toj ihi toj nʼotafwenhichetʼa wok nemhit nʼochumyenwetha. Hate nʼotajpe nʼolesaynhay toj ihi Biblia, toj lewhay toj nʼoyenlhi pʼante atofwiyetʼahla iyhaj nʼolhomtes toj lhamenya wet matche toj tajo lewʼet. Isej tajtso tʼaytshi toj nʼotafwelchehen nʼolhomtes toj nʼolesayneji pʼante Biblia toj hope hebreo, arameo wet griego.

Nʼowatpʼantehla Biblia toj nʼothate nʼolhomtes toj ihanlhi Dios Lhomtes. Wichi toj is che iwo iyhaja nʼolhomtes toj ihi Biblia, isitʼa che yen wʼet mʼayeka, tsi hope tʼat Dios leyalh. Is che ihanlhi nʼolhomtes toj lhamenya. Mat, wujpe Biblias nʼothathihotʼa Dios lhey toj hope Heowa.

Nʼowatpʼantehla Biblia toj iwujyen Heowa lhey. (2 Samuel 23:2). Toj ihi Traducción del Nuevo Mundo, Heowa lhey nʼoyachajo lewʼet toj ihi versículos toj inuʼpe siete mil toj yachajopej toj ihi nʼolesaynhay toj pajche toj lhamenya, malhyej toj ihi toj tumcha toj nʼonʼalit (Salmo 83:18, TNM). Bibliana hop toj talho nʼochumet toj wujpe nekchomis toj nʼotʼamejej toj nʼotetshanchʼoye mʼayhay toj ihi, iwoyek nʼoelh che iyahyen yen kajyaja, tsi kalemlhajfwaj toj yome Dios letichunhayajay. Che lewʼen Bibliatso wok lewʼenhitʼa toj amtes, olhamel oaikhajyen hopkhilak lewʼen akey toj leyahyen Heowa lhomtes nilhok ifwalas (Josué 1:8; Salmo 1:2, 3).

  • ¿Atsi toj tamenej toj olhamel owʼen toj owatla Biblia toj yachajo toj nʼothate elh nʼolhomtes?

  • ¿Atsi lakey toj is, toj is che iti lhamej nilhokej wichi toj iwatlak ihanej atsi toj hope Dios lenechʼethayaj?