Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 28

¿Atsi toj lewʼenla lhip toj ihi internet toj lewuk olhamel?

¿Atsi toj lewʼenla lhip toj ihi internet toj lewuk olhamel?

Francia

Polonia

Rusia

Jesús yome pʼante lechufwenkay toj yok: «is chik [...] aka isi ihutunpe tä ihi tä wichi itayche, häpkhilek lhamel hiwʼen mʼak tä is tä lewoyaye wet iwunit Ajchayay tä ihi pule» (Mateo 5:16). Hopkhilak olhamel okalhi tajtso ochumyenlhi mʼayhay toj nechʼehen toj inukwepha, malhyej Internet. Hop sitio toj matche toj lewuk olhamel toj ihi internet, hope jw.org. Lhiptso yam kalelhaj mʼayhay toj wichi toj yen Lhometa Heowa tʼekhachʼoye wet mʼayhay toj lhamel lechumtes. ¿Atsi mʼayhay toj inʼalit?

Nʼochulhejo Biblia nʼoyʼatshanhay toj wichi tayʼatshanpej lhamehen. Lewʼenla lechulhyajay iyhaj nʼoyʼatshanhay toj matche toj lahal ihi toj nilhok wichi tayʼatshanpej lhamehen. Iyhaj ihi nʼolesaynhayna toj nipitesa: ¿Ha nofwila ifwala che hope nʼotelaythayaj?, ¿Ha iwohiyela pʼiya che nʼopʼitseyhay yachajo toj ilayhiche?, toj ihi olhamel oka sitio toj ihi internet toj iwoyek n’otompha toj inu’pe 600 n’olhomtes toj wenhahiche toj iche. Hate lewʼenla hop Traducción del Nuevo Mundo toj iche 130 nʼolhomtes toj wʼenhahiche; wujpe libros yamlek nʼolhaichufwenej Biblia, malhyej librofwaj Nʼosilatyaj toj isis toj talhe Dios, wet revistas toj pajichetʼa toj inukwepha toj hope La Atalaya wet ¡Despertad! Iche wujpe mʼayhay toj iwoyek nʼoyahyen wok nʼotchʼahuye toj ihi internet wet nʼotompha PDF, EPUB wok MP3. Che lehuminche, iwoyek lethatho papel lewʼoley iyhaj toj omtes hopkhilak lepayne nʼoelh toj iwatlak ihanej. Iche mʼayhay toj iwoyek nʼoyahin toj hope wichi toj chʼotechʼol lhayhi. Iwoyek nʼotompha mʼayhay toj nʼoyahyen wet nʼopeykas toj iten wet inʼalit mʼayhay toj Biblia yome toj iyej pʼante wichi toj iche lewhayistso wet nʼotenkay toj isis toj iwoyek nʼotchʼahuye lewhay che lewo atʼelakwʼeta.

Mʼayhay toj ische alhoho toj nʼoyomeje wichi toj yen lhometa Heowa. Hop jw.org iche nʼosilotyajay toj nechʼehen wet mʼayhay toj iwoyek nʼoyahin toj yiwtejla olhamel ochumet toj iʼpe nilhok honhat. Hate mʼayhay toj iche ifwalasna toj yʼaje wichi toj yen lhometa Heowa wet olhamel ochumtes toj owoye hopkhilak otchʼote wichi. Hate yome hop reuniones toj wus toj ihichela wet inʼalit lenʼayij toj nʼoelh iwoyek tahuye hop olhamel owukwey Betel.

Toj isej mʼayhaytso, isi toj talhe mʼak toj matche ihutunpe wujpe honhatil toj iʼpe nilhok honhat, pajtha nichate honhat lhip toj matche toj techaj toj lhey Antártida. Olhamel owo tʼalhyaja hopkhilak Heowa «lhämet iläfwel tä yikpe» nilhok honhat yamlek nʼowujyen Lham (2 Tesalonicenses 3:1).

  • ¿Atsi mʼayhay toj iche toj ihi lhip toj ihi internet, jw.org tachʼote hopkhilak tʼaytshi wichi toj itafwelej mʼayhay toj matchehen toj talho Biblia?

  • ¿Atsi toj lehuminchek letetshanchʼoye toj ihi lhip toj ihi internet toj lewuk olhamel?