Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 18

¿Atsi olhamel ochʼotyaj toj owʼenho opunfwas toj ihi lewitʼayhyajay?

¿Atsi olhamel ochʼotyaj toj owʼenho opunfwas toj ihi lewitʼayhyajay?

República Dominicana

Japón

Haití

Lewhay che iche honhat wʼahu wok nʼowitʼayhyajay toj matche toj ayteschehen, wichi toj yen lhometa Heowa ikelit toj iwoye mʼayhay toj tachʼoteje lepunfwas toj iwatla lechʼotyaj. Mʼayhaytso toj olhamel owoye inʼalit toj matche toj ohumnhen opunfwas (Juan 13:34, 35; 1 Juan 3:17, 18). ¿Atsi mʼayhay toj olhamel owoye yamlek otchʼote opunfwas?

Othate chinaj tʼoj. Dios kawos toj ihi Antioquía, lhamel ithate pʼante chinaj tʼoj lepunfwas toj ihi Judea lewhay toj iche pʼante nehla toj wuj toj ihi lhiptso (Apóstoles Lhenhay 11:27-30). Malhyej iwoye, toj olhamel ohanej toj iche opunfwas toj ihi lhip elh honhat toj iche lewitʼay wet matche toj iwatla lechʼotyaj, olhamel ochumyenlhi congregación yamlek itathe chinaj tʼoj (2 Corintios 8:13-15).

Othate iyhaj mʼayhay toj lhamel iwatla toj iwoyek isej. Hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas toj ihi lhip toj nʼowitʼay ihi, tʼukwe weihalhapej lepunfwa toj ihi congregación wet matche toj itetshan che tafwayej lewitʼay. Iyhaj olhamel opunfwas toj lhayen lewoya toj tachʼote iyhaj, itetshan che kalelhajcha toj nʼowʼenhomche iyhaj nʼolhak, inat wet nʼokay, wet toj is che iche kachawo toj iyahinlhi elh wet iwaklhat iyhaj lewʼet toj iwoyek ihi. Wujpe iyhaj toj ihanej toj iwoye lechumet, lhamel tʼat toj ithatcho laka chinaj tʼoj toj ihoye lhip toj nʼowitʼay ihi hopkhilak iwoye nʼochumtes toj tachʼote iyhaj, inechʼaynhiche Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet wok iyhaj hupuy. Olhamel olhahipʼajtitwek malhyej toj wichi itafwel nʼoyejen wet toj pajche olhamel ohanej chi malhyej toj oiwek toj ochumwetha, hop toj tamenej toj iwoyek ilafwel toj olhamel onʼalit ochʼotyaj lewhay che iche nʼowitʼay. Tej toj «nem koyhyaj che [o]tchʼote [o]puhfwas», che iwoye hate olhamel otchʼote iyhaj wichi toj wʼenha lhamej laka religión (Gálatas 6:10).

Ochumyenlhi tʼat Biblia yamlek owʼenho ochʼotyaj toj ikhajyenhen lehusey. Mʼak toj matche toj iwatla wichi toj ihi lewitʼay, hope toj is che nʼowo letamsekisa. Lewhaytso, Heowa toj «häpe Dios tä ikhajyenpej ohusey tä olhamel olhakli ihi» hiwʼenhohla lakhajyhayaj (2 Corintios 1:3, 4). Hop toj tamenej toj wichi toj lelhakli ihi olhamel ofwenho mʼayhay toj Biblia yome, toj ikalelhat toj atofwiyetʼa che Dios Niyatyaj itayhthila nilhokej mʼayhay toj ilanhen wichi wet nʼotelaythayaj (Apocalipsis 21:4).

  • Lewhay toj iche honhat wʼahu wok nʼowitʼay at che hope, ¿atsi toj tamenej toj wichi toj yen lhometa Heowa olhamel okelit mʼak toj owoye?

  • ¿Atsi mʼayhay toj talho Biblia toj iwoyek ikhajyen lehusey toj olhamel owʼenho wichi toj tafwayej lewitʼay?