Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 26

¿Atsi toj iwoyek nawoye hopkhilak natʼuye Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

¿Atsi toj iwoyek nawoye hopkhilak natʼuye Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?

Estonia

Zimbabwe

Mongolia

Puerto Rico

Nilhokej Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet ichaj Dios lhey toj nʼotʼamajchet. Hop toj tamenej toj is che nʼalejpej wet natʼuye hopkhilak matche toj is. Olhamel okajyaj ihi toj nʼowahin nʼoyejen toj nilhokej iwoyek tachʼote lhip nʼochumetna toj matche toj laha ihi toj olhamel oyachaje Dios.

Nanʼalit toj nahuminchek natchʼote toj nʼolejen mʼayhay lewhay toj noj reunión. Toj tafwaytshi reunión, wichi toj ihi congregación lhamel ilejpej mʼayhay toj tumpha toj ihi wet ichepej toj matche toj nʼotʼamajej toj nʼolej. Hinʼul toj tʼuyehen lhapunfwas wok lechʼotfwas, lhamel ihanlhi mʼayhay toj ilesayen toj inʼalit mʼayhay toj is che iwoye. Toj is che nʼosek, nʼolejej wesaj; nʼolej honhat mok wet nʼokancha sillas; nʼotʼamajej toj nʼolej baños; nʼolanhi ventanas lechʼohle wet nʼoyanthis; nʼowom mʼayhay toj nemhit isen, wet nʼolej wet nʼokancha lhipey toj alhoye. Weihalhapej nekchom, is che nʼotshupyene tefwajni ifwala hopkhilak nʼotʼamajej toj nʼolej nilhokej mʼayhay. Toj nʼowʼenho naʼtshas lechumtes, ichufwenhiyeja toj yenhitʼa wʼet mʼayeka lhip toj nehi toj nawoye lhanʼokhayaj (Eclesiastés 5:1).

Is che natchʼote hupuytso hopkhilak nʼoyam isen. Nilhokej nekchomis iche nʼoelh toj iyahinpe Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet, toj ilechʼoye wet toj iʼalhoye hopkhilak nʼotetshan atsi mʼayhay toj is che nʼoyenlhi yamlek tʼaytshi toj nʼoyam is wok nʼoyam isilataj. Che matche toj nʼotʼuye Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet, tamenhiyeja toj ihichetʼa che nʼowom wujpe chinaj tʼoj che paj (2 Crónicas 24:13; 34:10). Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet toj matche toj lechʼohle neyahi wet isen mʼayhay toj iyej, hope lhip toj tʼuhawetej toj is che nʼonʼokwiyej Dios. Che natchʼote, hop toj hope mʼak toj nawatla, nanʼalit toj matche toj laha ihi huptso wet nahumin Heowa (Salmo 122:1). Hate, wichi toj iwhaye lhip toj nehi toj nalehutwek hiwʼenla toj isen mʼayhay toj nawoye (2 Corintios 6:3).

  • ¿Atsi toj tamenej toj is che natʼuye lhip toj nehi toj is che nanʼokwiyej Heowa?

  • ¿Atsi nʼochumtes toj nʼowoye hopkhilak nilhok lewhay ihichetʼa lechʼohle Wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet?