Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 8

¿Atsi toj tamenej toj olhayenwetha toj olhaihutwek?

¿Atsi toj tamenej toj olhayenwetha toj olhaihutwek?

Islandia

México

Guinea-Bissau

Filipinas

¿Ha lewʼen mʼathi nʼopeykas toj ihi librofwajna toj wichi toj yen lhometa Heowa matche toj is toj lhayenwetha toj ihoye reuniones? ¿Atsi toj tamenej toj olhamel matche toj otʼuye okay toj otwʼuyhi wet toj olhayenwetha?

Hop toj olhamel owujyen Dios. Matche tʼat toj Dios itetshanhitʼa mʼayhay toj tumpha toj iyej hinʼu (1 Samuel 16:7). Mat, lewhay toj olhamel olhaihutwek hopkhilak olhamel onʼokwiyej, mʼak toj matche toj olhamel otʼuhlak owoye hop toj onʼaltej lham toj olhamel oyenhitʼa wʼet mʼayeka wet hate olhamel opunfwas. Che nahoye nʼochufwenyajwo wok directora toj ihi nʼochufwenyajwʼet, matche toj nenla tichunhayaja chi malhyej toj nalhenwetha, hop toj nenhitʼa wʼet mʼayeka lenʼohyaj toj ihi. Malhyej at iwoye, toj olhayenwetha toj oihi reuniones olhamel onʼalit toj matche toj owujyen Heowa toj «ihichetʼa nʼochufwenyajwo chik wʼawulhi», wet hate lhip toj olhamel oihi toj onʼokwiyej Lham (Job 36:22).

Hopkhilak olhamel onʼalit toj otchʼahuye mʼayhay toj ipayen nʼoyehen toj is alhoho. Biblia yome toj Dios kawos is che «tawʼuyhi lewʼuyis tä tʼuhawetej» wet «häpehen iyhäj tä lehusek ihi» hop toj hopehen wichi toj «lhayen Dios tʼamajchetesa» (1 Timoteo 2:9, 10). Toj nʼoelh «tawʼuyhi lewʼuyis tä tʼuhawetej», wichi itetshanhitʼa. Tawʼuyhihitʼa lakay toj lhaichajejlhi toj hiwʼen wok inʼalit tʼisan lhipey toj tʼuhawethiyejtʼa che nʼalpe. Hate, che ohopehen wichi toj «lehusek ihi» olhamel otwʼuyhi owʼuyis toj isen, toj khitʼa owʼuyis toj otʼuhiyetʼa wok toj matche toj wichi iyahin hop toj khitʼa mʼak toj lhamyaj. Tej toj olhamel ohanej nʼofwonyajayna, weihalhapej iwoyek otshupyene wujpe lenʼayij toj olhayenwetha. Lewhay che matche toj is toj olhayenwetha wet hope mʼak toj tʼuhawetej, iwoyek olhamel onʼalit «tä matche tä isilataj nʼochufwenyaj tä yäme Dios Lhafwayhthi» wet owujyen, tej toj newache olhomtes (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12). Toj matche toj olhayenwetha lewhay toj olhamel olhaihutwek, iwoyek iwo elha wichi letichunhayajay toj itiyej Heowa laka wichi.

Hopkhilak olhamel newache ochʼohle wet otwʼuyhi okay toj tʼuhawetej, iwathitʼahla che olhamel otwʼuyhi okay toj tʼunhi wok inuʼpe lewʼet toj isis. Kawayhla che iwo akʼefwhayaja toj letichunejlhi chi malhyej toj alhenlhi toj lehoye wichi toj yen lhometa Heowa Lewʼet.

  • ¿Atsi toj tamenej toj matche toj laha ihi che natetshan lhakay lewhay che nanʼokwiyej Dios?

  • ¿Atsi nʼofwonyajay toj iwoyek tachʼot namehen lewhay che nakalelhat toj nalhenwetha?