Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

¿Atsi wichi toj iwoye Heowa lenechʼethayaj ifwalasna?

 NʼOCHUFWENYAJAY 17

¿Chi malhyej toj tachʼot namehen lhapunfwas toj tʼuyehen wujpe congregaciones?

¿Chi malhyej toj tachʼot namehen lhapunfwas toj tʼuyehen wujpe congregaciones?

Malaui

Toj lhaihutwek hopkhilak iwo lhometa

Toj lhamel iwo lhometa

Lewhay toj lhaihutwek hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas

Biblia Lhip toj hope Griego Lhomtes yachajopej toj yome hop Bernabé wet apóstol Pablo. Lhamel tʼisiyakepej congregaciones toj iche lewhaytso, hop toj hopehen pʼante hinʼul toj iwopej wʼekyaja hopkhilak tʼuyehen lepunfwas. ¿Atsi toj tamenej pʼante toj iwoye tajtso? Lhamel matche pʼante toj yen lelhakliya toj lepunfwas isen tʼat. Pablo yome pʼante toj matche toj tʼuhlak tʼisiyake lepunfwas hopkhilak hiwʼen che is tʼat pʼiya. Itetshanhitʼa pʼante che nʼayij toj inukwe matche toj atojche toj ihoye lepunfwas hopkhilak ikhajyenhen (Apóstoles Lhenhay 15:36). Hope tʼat tajtso toj inityenej lhapunfwas toj iche athana toj tʼuye wujpe congregaciones.

Namhen hopkhilak ikhajyenhen namel. Hop lhapunfwasna tʼisiyake veinte pʼiya congregaciones wet dos toj yachajopej toj ihi nekchom toj iyej tefwajni semana weihalhapej congregación. Iwoyek matche toj naleʼisyenej mʼayhay toj iyej pʼante lhamel wet lechʼefwas, che hopehen iyhaj toj lechʼefwas ihi. Lhamel hiwʼawlhatcha toj tʼuhlak itafwelej mamses, lhutshay wet wichi toj thanhay, wet matche toj lhamel tʼuhlak yik namchehen toj nawo lhometa wet toj natʼisiyake wichi toj nachufwenej Dios Lhomtes. Hate tʼisiyake iyhaj lepunfwas toj ihiche lewʼet hopkhilak ikhajyenhen lhayʼe hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas wet lhamel yome nʼolhomtes toj naikhajyenhen toj is che nʼoyome toj talho Biblia toj ihi reuniones wet iyhaj reuniones toj wus (Apóstoles Lhenhay 15:35).

Yen lelhakliya nilhokej namel. Lhapunfwasna matche toj yen lelhakliya che lepunfwas toj ihi congregación ise Dios. Lhamel lhaihutwek, lhayʼe hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas wet lechʼotfwas hopkhilak itetshan chi malhyej toj tʼaytshi mʼayhay toj iwoye pʼante congregación. Hate ifwenho nʼofwonyajay toj tachʼothiyela lhamel lechumtes wet tachʼote hop iyhaj toj hopehen nʼoelh toj ifwoyenche nʼayij toj tʼayhettshi toj is toj iwo lhometa wet ichiyhelit mʼayhay toj lhamel ikalhi toj talho lechumtes. Hate matche toj lhamel yen lekajyaja che itafwelej wichi toj nechʼe toj iwo tesa toj lhayʼe olhamel toj lhaihutwek wet ihanej toj tʼaytshi toj hopehen Dios lakalayʼis. Weihalhapej lhapunfwasna ihumin toj lhaikhajyenejpe iyhaj wet «tachʼote [...] yämthilek [n]amel [n]aisej» (2 Corintios 8:23). Naten lhamel tʼekhahyaj, lehumnhayaj wet tʼifwtihyaj toj itiyej Dios (Hebreos 13:7).

  • ¿Atsi mʼak toj tʼuhlak ikalhi hop lhapunfwas toj tʼuyehen wujpe congregaciones toj tʼisiyake iyhaj?

  • ¿Atsi mʼak toj iwoyek aleʼisyenej lewhay toj tʼisiyake congregación toj lhehi?