Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

¿Atsi wichi toj iwoye Heowa lenechʼethayaj ifwalasna?

 NʼOCHUFWENYAJAY 3

¿Chi malhyej toj yachajo toj nʼal mʼak toj matche toj ihi Biblia?

¿Chi malhyej toj yachajo toj nʼal mʼak toj matche toj ihi Biblia?

Wichi toj lhaichufwenejen Dios Lhomtes toj ihi toj nekchom 1870 pajtha 1879

Revista La Atalaya toj ichun toj inupha (1879)

Revista La Atalaya toj iche ifwalasna

Biblia pajche pʼante yome toj che tafwaytshi toj Jesús yʼil inuhikwephala nʼochufwenyajwos toj kamatachehen toj ihi Cristo lakawos toj ichun wet iwitʼayen mʼak toj matche toj ihi Dios Lhomtes (Apóstoles Lhenhay 20:29, 30). Tajtso nʼal pʼante tʼat: lhamel ilhahtej Jesús lechufwenyajay hop religiones lechufwenyajay toj kamatachehen, wet iwo tesa toj iche Cristo lakawos toj akantses (2 Timoteo 4:3, 4). Toj malhyejtso, ¿ha iwoyek namel nahanej toj is alhoho toj natafwelche nʼochufwenyajay toj ihi Dios Lhomtes ifwalasna?

Nichate lewhay hopkhilak Heowa inʼalit mʼak toj matche. Dios yome pʼante toj ifwala toj lepes «hinʼol tä ahantses lhamenlak nitäfwelej» lhamet (Daniel 12:9, 10). Toj nekchom 1870, hop wichifwas toj nitakwitʼa toj tʼukwe pʼante mʼak toj matche, itafwelej pʼante toj wujpe mʼayhay toj iglesias yen lechufwenyaja talhihotʼa Biblia. Tajtso ichaje pʼante lhamel toj itetshanchʼoye Biblia lechufwenyajay toj ichun wet Heowa ikapfwayeje pʼante lechʼotyaj yamlek lhamel itafwelche.

Hinʼul toj lehusey ihiche toj tʼamajej pʼante toj lhaichufwenej Biblia. Wichitso toj lhaichufwenejen Dios Lhomtes, toj lewhaytso wichi yen lheya wichi toj yen lhometa Heowa, itetshan pʼante weihalhapej nʼochufwenyajay toj talho Biblia. Malhyej iwoye toj ifwalasna olhamel ohanlhi. Lewhay toj lhamel tajpe versículo toj atha, tʼukwe iyhaj versículos toj iwoyek tachʼote hopkhilak itafwelche, wet toj kalelhaj mʼak toj ihanej toj ihi versículo lechufwenyaj toj yiwtejla nilhok mʼak toj ihi Dios Lhomtes, lhamel ilesayen. Toj malhyejtso, Biblia lham tʼat toj inʼalit mʼak toj lechufwenyaj. Hop toj tamenej toj yachajo pʼante toj nʼal mʼak toj matche toj hope Dios lhey wet Leniyatyaj, lenechʼethayaj toj iwatlak itiyej wichi wet honhat, mʼak toj iyej wichi toj yʼinhen wet toj iwoyek yachajo toj ilayhiche. Mʼayhay toj lhamel itetshanchʼoye tachʼote pʼante toj ileyej toj imatiche wet iwoye wujpe mʼayhay toj niʼisache alhoho (Juan 8:31, 32).

Nekchom 1879 lhamel ihanej toj nichate tʼat lewhay toj is che nʼoyen silotyaja mʼak toj matche yamlek nilhokej wichi itafwelej. Hope tʼat nekchomtso toj iwo tesa toj yenlhi revista toj ichun toj pajtha ifwalasna olhamel owʼenhomche wichi: La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová. Athana olhamel ofwenhomche wichi toj ihi 240 honhatil wet iche 750 nʼolhomtes toj wʼenhahiche hop mʼayhay toj matchehen toj ihi Biblia. ¡Athana mʼak toj matche nichate lhipey toj matche toj atosehen!

  • ¿Atsi pʼante mʼak toj iyej mʼak toj matche toj ihi Dios Lhomtes toj tafwaytshi toj Jesús yʼil?

  • ¿Atsi mʼak toj olhamel owoye pʼante hopkhilak mʼak toj matche toj ihi Dios Lhomtes yachajo toj nʼal?