Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJAY 5

¿Atsi toj lewʼenla toj ihi lhip toj olhamel oihi toj olhaihuthiwek?

¿Atsi toj lewʼenla toj ihi lhip toj olhamel oihi toj olhaihuthiwek?

Argentina

Sierra Leona

Bélgica

Malasia

Wujpe wichi toj ileyej toj ihoye laka iglesias, hop toj ikhajyenhihentʼa wet tachʼothiyetʼa lhamel hopkhilak hiwʼen nʼoyʼatshanhay toj matche toj lahal ihiche lechulhyajay. Toj malhyejtso, ¿atsi toj tamenej toj is che am lehoye hop reuniones toj wichi toj yen lhometa Heowa yenlhi? ¿Atsi toj lewʼenla toj ihi lhiptso?

Akajyaj ihihla toj lhewej wichi toj lehumnhayaj ihi wet pʼaltsentses. Toj tafwaytshi toj Jesús yʼil pʼante, wichi toj ichun toj ihanlhi pʼante lham toj kalelhajcha pʼante toj ihi congregaciones *, lhamel lhaihutpejwek hopkhilak nʼokwiyej Dios, lhaichufwenej Biblia wet lhainityenwetha (Hebreos 10:24, 25). Lewhaytso toj iyej lepunfwas, nʼohumnhayaj ilunej lhamel, ilate toj ihi lakalayʼis toj matchehen (2 Tesalonicenses 1:3; 3 Juan 15, [3 Juan 14, TNM]). Ifwalasna hate olhamel owoye tajtso wet owʼen okajyaj.

Alechufwenhiyeja toj lewoye Dios Lhomtes lefwonyajay. Malhyej at iwoye toj Biblia inʼalit, hinʼul, atsinhay wet naʼtshas, olhaihutwek yamlek nʼochufwenyajwos toj ihanej toj iwo lechufwenyaja ipayen nʼoyehen lenʼayij toj olhamel owoye nʼofwonyajay toj ihi Dios Lhomtes nilhok ifwalas (Deuteronomio 31:12; 1 Timoteo 3:1, 2). Nilhokej wichi toj ihoye iwoyek nichulho lewhay che iche lhipey toj iche nʼoyʼatshanhay, wet hate iten nʼotenkay. Isej tajtso, weihalhapej iwoyek yome hop leniwhayaj (Hebreos 10:23).

Nʼokapfwayaj toj iwohiyelak ikhajyen atʼekhahyaj toj letiyej Dios. Hop apóstol Pablo ilesayen pʼante lhomet toj ithate congregaciones toj iche pʼante lewhay toj lham iche, yopʼantek: «owatläk oho amehen [...] häpkhilek yʼakhajyen lhamejen lhatʼekhahyaj tä inʼamejen» (Romanos 1:11, 12). Toj namel naisej lhapunfwas toj ihi reuniones, ikhajyen lhatʼekhahyaj wet tachʼot namehen toj nakalelhat toj nawoye Dios lenechʼetayaj.

Hoye elh reunión toj ihichela hopkhilak lekatej nʼokapfwayajaytso. Olhamel oyahnhiyeja ahila olhamel ohumnhayaj. Ihichetʼala nʼoelh che tʼalhej ame chinaj tʼoj.

  • Lewhay toj olhamel olhaihutwek, ¿atsi toj olhamel oten?

  • ¿Atsi mʼayhay toj naisej toj iche toj nalehutwek?

^ párr. 4 Toj ihi Dios Lhämtes tä Matchehen, nʼolhomtes toj hebreo wet griego, toj yome toj yok «congregación» wujpe nʼolhomtes toj wʼenhahiche toj ichumyenlhi, malhyej toja: «Wujpe wichi», «nilhokej wichi», wet «Dios leles». Nʼolhomettso «congregación» yome tʼat wichi toj nitakw toj lhaihutwek hopkhilak iwoye weihalha mʼak.