Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 2

Rebeca t’upʼantehlak iwo kajyaja Heowa

Rebeca t’upʼantehlak iwo kajyaja Heowa

Rebeca hope pʼante atsinha toj ihumin Heowa. Lechʼefwa lhey pʼante Isaac wet hate ihumin pʼante Heowa. ¿Atsi mʼak toj Rebeca iwoye pʼante hopkhilak itafwelej Isaac? ¿Atsi mʼak toj Rebeca iwoye pʼante toj inʼalit toj iwatlak Heowa lekajyaj ihi? Lhek natetshan mʼayhay toj iyej pʼante.

Isaac lajcha lhey pʼante Abrahán wet lako Sara. Lhamel ihi pʼante lhip toj lhey Canaán toj wichi toj ihi nʼokwihiyejtʼa pʼante Heowa. Mat Abrahán iwatla pʼante che lhas iyej atsinha toj nʼokwiyej Heowa. Hop toj tamenej toj ichen pʼante lakawo, Eliezer pʼiya, hopkhilak tʼukwe Isaac lechʼefwa toj ihi lhip toj Abrahán iyhaj ihi toj lhey Harán.

Rebeca matche pʼante toj lhaikhajyenej toj itompha inat toj hiwʼenho camellos

Eliezer lhayʼe pʼante iyhaj Abrahán lakawos toj yikhen. Matche pʼante toj pitaj lenʼayij toj is che lhamel inukwe. Lhamel ichaj pʼante diez lewʼutey camellos toj iticheʼpe nʼolhak wet nʼotwʼayhtes. ¿Atsi mʼak toj iwoye pʼante Eliezer hopkhilak itafwelej atsinha toj itshupyene hopkhilak hope Isaac lechʼefwa? Toj Eliezer wet iyhaj Abrahán lakawos nichate pʼante Harán, lhamel takastej pʼante hop nʼopek, tsi Eliezer ihanej toj wichi nekepej inat toj ihi nʼopektso. Lham iwo tʼalhyajaye pʼante Heowa wet yok: ‹Che oyʼatshane atsinha lhutsha che iwoyek hiwʼen nʼoho inat wet lham hiwʼen nʼoho wet hiwʼenho olay camellos, olham ohanhiyeja tʼat toj atsinhana hope elh toj am letsupiye›.

Hope tʼat lewhaytso lhutsa Rebeca nome pʼante nʼopek. Hop Dios Lhomtes yome toj hope pʼante atsinha toj matche toj isilataj.  Eliezer tayʼatshane pʼante che atsinhana iwoyek hiwʼenho inat hop lham, wet lhutshana nichulho toj yok: ‹Iwoyek owʼen amho inat wet hate owʼenhihola awʼutey camellos›. ¡Lhek tichunla! Matche toj tsaji inat toj nʼowʼutey camellos is che iyayej, hop toj tamenej toj Rebeca yaplepej nʼopek. ¿Ha lewʼen atsi mʼak toj Rebeca iwoye?​... Eliezer matche toj iseltej toj ihanej toj Heowa nichulho letʼalhyaj.

Eliezer hiwʼenho pʼante wujpey nʼotwʼayhtes toj isis hop Rebeca. Lham tʼane pʼante Eliezer wet Abrahán lakawos iyhaj toj is che ihoye lewʼet lheley wʼet. Eliezer ikalelhtho pʼante lhamel atsi toj tamenej toj Abrahán ichene lhamel wet chi malhyej toj Heowa nichulho letʼalhyaj. Rebeca lewʼet lheley matche toj lekajyaj ihi pʼante che lhase iyej Isaac.

Rebeca yikche pʼante Eliezer toj ihoye hop Canaán wet iyej pʼante Isaac

¿Ha lefwetaj Rebeca ihuminche pʼantek iyej hop Isaac?​... Rebeca ihanej pʼante toj Heowa toj ichene hop Eliezer. Hop toj tamenej toj lewhay toj Rebeca lewʼet lheley tayʼatshane che ihuminchek ihoye hop Canaán wet iyej Isaac, lham nichulho pʼante toj yok: ‹¡Uh!›. Toj malhyejtso yikche Eliezer. Lewhay toj lhamel nichate Canaán, Rebeca iyej pʼante Isaac.

Heowa matche toj tʼuye pʼante Rebeca, hop toj lhutshana tachʼahuye pʼante. Toj tafwaytshi wujpe nekchomis, Jesús talhe pʼante atsinhana letetsel. Che am leten hop Rebeca wet lewo kajyaja Heowa, Lham tʼuhla ame.

TETSHAN TOJ IHI DIOS LHOMTES