Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 8

Josías hiwʼen pʼante lakalayʼis toj isen

Josías hiwʼen pʼante lakalayʼis toj isen

¿Ha lefwetaj hope mʼak toj atha che nʼowoye mʼak toj is alhoho?​... Wujpe wichi letichunhayaj hate iwoye tajtso. Dios Lhomtes yome toj iche pʼante hanʼofwaj toj lhey Josías toj matche toj atha pʼante toj iwoye mʼak toj is alhoho. Mat lham hiwʼen pʼante lakalayʼis toj isen toj tachʼote. Lhek natetshan mʼak toj iyej pʼante Josías wet lakalayʼis.

Hop Josías lajcha lhey pʼante Amón, toj hope pʼante Judá laka niyat. Amón matche pʼante toj fwitsaj, wet nʼokwiyej iyhaj dioses. Lewhay toj yʼil pʼante Josías lajcha, lham iwo pʼante tesa toj niyatej Judá. ¡Mat Josías kamaj hiwʼen pʼante ocho nekchomis! ¿Ha lefwetaj hate pʼante iwoye lajcha toj hope pʼante nʼoelh toj fwitsaj?​... ¡Kha, hatehitʼa pʼante iwoye!

Sofonías ifwenho pʼante wichi toj isitʼa che nʼokwiyej iyhaj dioses

Tej che hope hanʼofwaj, Josías ihumin pʼante toj tachʼahuye Heowa. Hop toj tamenej toj itshupyene pʼante toj yen lakalayʼisa wichi toj ihumin Heowa. Wet lhamel tachʼote pʼante Josías toj iwoye mʼak toj is alhoho. ¿Atsi wichi toj Josías lakalayʼis pʼante?

Josías lakalayʼi elh lhey pʼante Sofonías. Hope pʼante profeta toj ifwenho pʼante wichi  toj ihi Judá mʼayhay toj niʼisa toj ihiyeja lhamel che nʼokwiyej iyhaj dioses. Josías tachʼahuye pʼante Sofonías wet nʼokwiyej pʼante Heowa.

Lakalayʼi elh hope pʼante Jeremías. Lham nekchom toj hiwʼen pʼante tatay lhimpaj che hate iwoye lekalayʼi laka nekchom wet lhamel lewʼet atofwiyetʼahla elh, toj malhyejtso iwek toj lhaichiyhelthen. Lhameltso matche pʼante toj lhalakalayʼis. Hop toj tamenej toj lewhay toj yʼil pʼante Josías, Jeremías ilesayen pʼante letenek toj inʼalit toj matche toj itichunche lakalayʼi. Jeremías wet Josías tachʼot lhamehen pʼante toj iwoye mʼak toj is alhoho wet toj tachʼahuye Heowa.

Josías wet Jeremías tachʼot lhamehen pʼante toj iwoye mʼak toj is alhoho

¿Atsi mʼak toj ichufwen amej mʼak toj iyej pʼante Josías?​... Tej che Josías hope pʼante hanʼofwaj tʼupʼantehlak iwoye mʼak toj is alhoho. Lham ihanej pʼante toj is che yen lakalayʼisa wichi toj ihumin Heowa. Am kalelhaj toj akalayʼis toj letatshupiye hopehen wichi toj ihumin Heowa wet iwoyek tachʼot ame toj lewoye mʼak toj is alhoho.

TETSHAN TOJ IHI DIOS LHOMTES