Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 14

Nʼoniyatyaj toj niyatiyeja nilhok honhat

Nʼoniyatyaj toj niyatiyeja nilhok honhat

¿Ha lehanej atsi nʼoniyatyaj toj name?​... Matche, hope Dios Niyatyaj, toj yamla wʼatshan wet isilataj Honhat. ¿Ha lehuminchek letʼayhettsi toj alechufwenej atsi toj hope Nʼoniyatyajna?​...

Nilhok nʼoniyatyaj iwatlak iche niyat yamlek niyatej wichi toj ihi laka honhat. ¿Ha lehanej atsi toj niyat toj ihi Dios Niyatyaj?​... ¡Hope Jesús!. Lham ihi pele. Atofwiyetʼa che lham hope niyat toj niyathiyeja nilhok mʼayhay toj iʼpe honhat. ¿Ha lefwetaj lhakajyaj ihihla lewhay che Jesús niyatej nilhok mʼayhay toj iʼpe honhatna?​...

¿Atsi mʼak toj lehumin che lewohiyela che lhehi honhat toj wʼatshan wet isilataj?

¡Matche toj lhakajyaj ihihla! Lewhaytso ihichetʼala wichi toj ihoye nʼokaʼtshayaj. Nilhok wichi lhaihumnhenla tʼat. Ihichetʼala nʼoelh che lhailat wok yʼil. Nʼoelh toj asnam hiwʼenhichela honhat, nʼoelh toj chʼotechʼo yachajohla toj ilatche honhat wet iyhaj toj tsufwlas iwohiyela che inukwe alhoho wet tiyajchepha. Nilhokej wichi hiwʼenla wujpe lhak toj tuj. Hate itshatay nemla fwitses wet namel iwohiyelak nakoywetha toj nalhayʼe lhamel. Wichi toj yʼinhen yachajohla toj ilayhiche. Wujpe hinʼul wet atsinhay toj alechufwenej mʼayhay toj iyej pʼante toj ihi librofwajna malhyej Rebeca, Rahab,  David, wet Elías hate yachojohla toj ilayhiche. ¿Ha lehuminchek lheyej lhamel lewhay che yachajo toj ilayhiche?​...

Heowa iti amej lehumnhayaj wet tʼuhlak akajyaj ihi. Che lhekchufwi toj alechufwenej atsi toj hope Heowa wet letachʼahuye lhomtes, iwohiyelak lhehi honhat toj wʼatshan wet isilataj pajlaʼtha tiyajʼattsiy. ¿Ha lehuminchek lhehi?​...