Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 1

¿Atsi toj hope Dios?

¿Atsi toj hope Dios?

1, 2. ¿Atsi mʼayhay toj wichi tayʼatshan lhamehen?

NAʼTSHAS yenlhi wujpe nʼoyʼatshanhay. Iwoyek nʼokalelhto mʼak che hope, mat iche wujpe lewhay toj yok: «¿Atsi mʼak toj tamenej?». Wet che natʼuhlak nachulho, nʼalej toj lhamel yachajo toj yok: «¿Atsi mʼak toj tamenej?».

2 Tej toj nahopehen mamses, lhutshay wok tanhay, nilhokej nawʼen nʼoyʼatshanhay. Iwoyek nayʼatshan lhamehen atsi mʼak toj natujila, natwʼuyhi wok nachaj. Wok iwoyek nawʼen nʼoyʼatshanhay toj matche toj lahal ihi toj hope ifwalas toj nʼehi wet ifwalas toj natataye. Mat che nawʼenhitʼa lechulhyajay toj isen, nʼalej toj iwoyek naleyej toj natʼukwe.

3. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj iche wujpe wichi toj fwetaj ikalhihitʼa che hiwʼen lechulhyajay nʼoyatshanhay toj matche toj lahal ihi?

3 ¿Ha ihi Biblia lechulhyajay nʼoyatsanhay toj matche toj lahal ihi toj nayʼatshan lhamehen? Nʼalej toj iche wichi iyhaj toj yen tichuhnayaja tajtso, mat fwetaj Biblia hope mʼak toj matche toj atha che nʼotafwelche. Yen tichunhayaja pʼiya toj tajlhamet nʼochufwenyajwos, sacerdotes wok pastores toj hiwʼen lechulhyajay. Wet iyhaj ikalhihitʼa toj ifwel toj ihaniyejtʼa lechulhyajay. ¿Atsi toj hope atichuhnayaj?

4, 5. ¿Atsi nʼoyʼatshanhay toj matche toj lahal ihi toj letayʼatshan ame? ¿Atsi mʼak toj tamenej toj is che letujlhache toj letʼukwe lechulhyajay?

4 Nʼalej toj lehuminchek lewʼen lechulhyajay nʼoyʼatshanhay toj malhyejenna: ¿Atsi mʼak toj tamenej  toj oiche? ¿Atsihila mʼak toj ihla nʼoyej che oyʼil? ¿Chi malhyej (ep hote) Dios? Jesús, nʼochufwenyajwo toj lhamya, yome pʼante toj is che nekchufwi toj natʼukwe mʼayhay toj ichulho nʼoyʼatshanhay wet nawʼenla wet che nekchufwi toj natʼanchʼoye Dios ifwoynhila nahilahen (Mateo 7:7). Yej alekʼefwhatcha yamthilek lewʼen lechulhyajay toj am iwoyek letʼekhaye.

5 Matche tʼat toj, che letujlhache toj letʼukwe, lewʼenla lechulhyajay toj ihi Biblia (Proverbios 2:1-5). Lechulhyajayna athahihentʼa che nʼotafwelche. Mʼak toj alechufwenej, athana hiwʼenla amho akajyaj toj wuj wet nʼoniwhayaj toj matche toj isilataj lewhayis toj letataye. Namhiyela mʼak toj iwetahayen wujpe wichi letichunhayajay.

¿HA DIOS YEN LELHAKLIYA NAMEL WOK LEPʼALTSENYAJ IHIHITʼA?

6. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj iche wichi iyhaj toj yenek Dios yenhitʼa lelhakliya letelaytayaj?

6 Wujpe wichi letichunhayaj yome toj Dios yenhitʼa lelhakliya namel. Yenek che Dios ihumin wichi, mʼayhay toj iʼpe honhatna is che isen tʼat. Nawʼen nʼokaʼtsayaj, nʼofwitseyaj wet wichi toj pʼalitses toj iʼpe nilhok honhat. Wichi tʼinhayaj ilanhen, letelaytayaj ihi wet yʼinhen. Iyhaj tayʼatshan lhamehen: «Che Dios yen lelhakliya namel, ¿atsi mʼak toj tamenej toj inuhitʼahla toj yikchufwi toj iche nilhokej nʼotelaytayajayna?».

7. a) ¿Atsi pʼante mʼayhay toj iwoye hinʼul toj lhetekej religiones toj ichufwenej wichi toj Dios lepʼaltsenyaj ihihitʼa? b) ¿Atsi toj tamenej toj kalelhaj namhohen toj Dios lhamhitʼa toj tamenej toj iche mʼayhay toj niʼisa?

7 Hop hinʼul toj lhetekej religiones, iche lewhay toj yome mʼayhay toj tamenej toj wichi imatitche  toj Dios hope nʼoelh toj lepʼaltsenyaj ihihitʼa. Lewhay che iche mʼak toj matche toj aytajche, lhamel yome toj Dios toj lenechʼetayaj wok Lham toj yelhtehen wichi. Toj iwoyetso, lhamel yen letesa Dios. Mat Biblia lechufwenyaj yome toj mʼak toj niʼisa ihanhiyejtʼa che talhe Dios. Santiago 1:13 ifwel namhohen toj Dios yelhtiyejtʼa mʼayhay toj niʼisa nʼoelh at che hope. Yok: «Chik iche elh tä nʼolhelhtshayaj nichäte tä tälhe mʼayhay tä ithahyenpej lenʼäyij, isitʼak yok, ‹Dios tä yelhat nʼoye›. Tsi mʼak tä niʼisa ihanhiyejtʼak yelhte Dios yämthilek iwoye mʼak tä niʼisa, wet häte lham Dios ihanhiyejtʼak yelhteje mʼak tä niʼisa elh chik häpe yämthilek iwoye». Taja yome toj, tej toj Dios inuhitʼahla toj iche mʼayhay toj niʼisa, ihanhiyejtʼa che lham toj iwoye (yahyen Job 34:10, 12).

8, 9. ¿Atsi toj tamenej toj isitʼa alhoho che nafwetaj Dios toj tamenej toj nehi lhawitʼayhyajay? Enlhi ejemplo.

8 Natetshan hop ejemplo. Lhek tichunla hinʼu mamse toj iyej lajcha wet lako lewʼet. Lajcha matche toj ihumin wet ichufwenej pʼante atsi mʼak toj is che iwoye yamthilek ikalelhat toj iwoye mʼayhay toj is alhoho. Mat toj paj, mamsena inʼalit toj tachʼahuhiyetʼa lajcha wet yikchʼoye lewʼet. Iwoye mʼayhay toj niʼisa wet ihi lewitʼayhyajay. ¿Ha am lefwetaj lajcha toj tamenej toj mamse ihi lewitʼay hop toj inuhitʼahla toj yikchʼoye lewʼet? ¡Kha! (Lucas 15:11-13). Hate iwoye nʼojchatso, toj wichi itshupyene pʼante toj tatayhla wet iwoye mʼak toj niʼisa, Dios inuhitʼahla. Toj malhyejtso, che iche mʼak toj niʼisa, is che natichunejlhi  toj khitʼa Dios toj tamenej toj iche. Isitʼa alhoho che nafwetaj Dios toj letes.

9 Iche mʼak toj matche toj laha ihi toj tamenej toj kamaj Dios itayhthitʼa mʼayhay toj niʼisa. Mat am is che kalelhaj amho toj Dios iti namejen lehumnhayaj wet ihichetʼa lewhay che Lham toj tamenej toj nʼehi lhawitʼayhyajay. Mʼak toj matche, hope toj tsʼilak Lham toj iwoyek itayhat (Isaías 33:2).

10. ¿Atsi toj tamenej toj iwoyek kalelhaj namhohen toj Dios yamla isen nilhok mʼayhay toj wichi toj niʼisa ikanchi?

10 Dios hope nʼotʼamajchet (Salmo 111:9). Nilhok mʼak toj iwoye hope mʼak toj is, ihichetʼa lechʼohle wet ihichetʼa mʼak toj niʼisa che ihi. Toj malhyejtso iwoyek natʼekhaye. Wichi toj iʼpe honhatna hatehitʼa iwoye Lham. Ichepej lewhay toj weta mʼayhay toj lhamel iwoye. Tej che hope niyat toj lhayʼe lhip toj is alhoho, iwohiyetʼa che yam isen nilhok mʼayhay toj wichi toj niʼisa ikanchi. Ihichetʼa nʼoelh che lakhajyhayaj hate iwoye Dios lakhajyhayaj. Lham iwoye wet yamla is nilhok mʼak toj wichi toj niʼisa ikanchi. Itayhthila tʼat nilhok mʼak toj niʼisa (yahyen Salmo 37:9-11).

¿ATSI MʼAK TOJ DIOS LETICHUNHAYAJ LEWHAY TOJ WICHI IHI LETELAYTHAYAJ?

11. ¿Atsi mʼak toj letichunhayaj Dios toj hiwʼen toj lhehi atelaythayaj?

11 ¿Atsi mʼak toj Dios letichunhayaj lewhay toj hiwʼen mʼayhay toj iche toj iʼpe nilhok honhat wet mʼak toj iʼamej? Biblia lechufwenyaj yome toj Dios «ihumin mʼak tä is alhoho» (Salmo 37:28). Toj malhyejtso Lham matche toj itetshan che mʼak toj iche hope mʼak toj is wok mʼak toj niʼisa. Lham matche  toj nayiho toj wichi ihi letelaythayaj. Biblia yome toj lewhay toj pajche «wuj tä lelhakli ihi» wok lefwitajayaj ihi pʼante toj hiwʼen toj mʼayhay toj iʼpe nilhok honhat lhayʼe lhip toj niʼisa (Génesis 6:5, 6). Dios iwohitʼa elha mʼak toj hope (Malaquías 3:6). Biblia yome toj Dios matche toj yen lelhakliya mʼak toj iʼamej (yahyen 1 Pedro 5:7).

Biblia lechufwenyaj yome toj Heowa hope nʼoelh toj humnhatsaj toj lhenek nilhokej mʼayhay.

12, 13. a) ¿Atsi toj tamenej toj lhahumnhayaj ihi wet nʼen lhalhakliya iyhaj wichi, wet atsi toj hope lhatichunhayaj toj nawʼen nʼotelaythayaj toj iʼpe honhat? b) ¿Atsi toj tamenej toj iwoyek kalelhaj namhohen toj Dios itayhthila nilhokej nʼotelaythayaj wet mʼayhay toj niʼisa alhoho?

12 Biblia hate yome toj Dios itechʼayen lhamej pʼante toj yenlhi hinʼu (Génesis 1:26). Malhyej toja, Biblia ichufwen namejen toj «Dios häpe tʼat nʼohumnhayaj» (1 Juan 4:8). Nilhokej mʼayhay toj Dios iwoye, hope tʼat lehumnhayaj toj tamenej iwoye. Toj malhyejtso lhahumnhayaj ihi, hop toj Dios lehumnhayaj ihi. Toja hope toj lewhay toj Dios yenlhi hinʼu hiwʼenho lakeyis toj hate iwoye Lham lakeyis. Toj malhyejtso, ¡che am letiyej apʼaltsenyaj wichi toj naj latesa toj ihi letelaythayaj, Dios lhayʼe lhip toj aytaj letichunhayaj toj hiwʼen!

13 Tichunla toja: Che am lewʼen akhajyhayaj wet lekalhi toj lewoye, ¿letayhthila pʼiya nilhok nʼotelaythayajay wet mʼayhay toj niʼisa alhoho toj iʼpe honhat? Toj lehumnhen wichi, letayhthila tʼat. ¿Wet Dios? Lham hiwʼen lakhajyhayaj, wet hop toj iti namejen lehumnhayaj itayhthila nilhok nʼotelaythayajay wet mʼayhay toj niʼisa alhoho. ¡Iwoyek matche toj lematitche toj nilhokej mʼayhay toj Dios yome pʼante, toj ihi lhip toj ichun librona, yamla matche!  Mat hopkhilak iwoyek letʼekhaye nʼolhomtesna, mʼak toj lewatla hope toj letʼayhettshi toj letafwelej Dios.

DIOS TʼUHLAK LETAFWELEJ

Che letʼuhlak lhen akalayʼiya nʼoelh at che hope, lefwenho ey. Dios ifwel namhohen lhey toj ihi Biblia.

14. ¿Atsi toj hope Dios lhey, wet atsi toj tamenej toj nahanej toj is che nachumyenlhi?

14 Che letʼuhlak lhen akalayʼiya nʼoelh at che hope, ¿atsi mʼak toj ichun toj lefwenho? Hope ey. Wet Dios ¿ha lhey ihi? Wujpe religiones yome toj lhey Dios wok Nʼowuk, mat tahesna khitʼa nʼolheyis. Hope mʼak toj inʼalit mʼak toj hope nʼoelh, malhyej iwoye «niyat» wok «presidente». Dios ifwel pʼante namhohen toj lhey hope Heowa. Salmo 83:18, TNM, yok: «Hopkhilak wichi ihanej toj ey hope Heowa, tajlhamet am toj ahope Nʼowujtaj toj iʼpe nilhok Honhat». Wichi toj ilesayen pʼante Biblia ichumyenlhi pʼante Dios lhey miles toj yachajopej toj ilesayen. Heowa tʼuhlak letafwelej lhey wet lechumyenlhi. Lham ifwel amho lhey hopkhilak iwoyek ahope lakalayʼi.

15. ¿Atsi mʼak toj yome Heowa lhey?

15 Mʼak toj yome Dios lhey, Heowa, hope mʼak  toj lhayʼe lhip toj laha ihi. Hope toj yome toj Dios iwoyek yam matche mʼak at che hope toj Lham yome pʼante toj iwohiyela wet ikalhihila toj iwoye lenechʼethayaj. Ihichetʼa nʼoelh che hope che iwoyek inuhla. Tajlhamet Heowa toj iwoyek hiwʼen nʼolheyna. *

16, 17. ¿Atsi mʼak toj hope nʼolhometna a) «Najit atumfwaya»? b) «Niyat tä nittäya»? c) «Elh toj lhenek mʼayhay»?

16 Malhyej toj nayahyenne, Salmo 83:18 yome Heowa toj yok: «Talhamet am toj ahope Nʼowujtaj». Hate Apocalipsis 15:3 yok: «Iwuk Dios tä najit atumfwaya, nilhokej mʼak tä lewoye häpe tʼat mʼak tä wuj, wet lhäyʼe lhip tä isilataj. Ahäpe tʼat honhatil laka Niyat, wet is alhoho hanʼäyhäy wet matchehen». ¿Atsi toj hope nʼolhomet «Najit atumfwaya»? Nʼolhometna yome toj Heowa lakhajyhayaj inuʼpe nʼoelh at che hope lakhajyhayaj. Hate Jeremías 10:10 yome toj hope «Niyat tä nittäya». Tajtso hope toj talhe toj pajche, iche tʼat wet ihichela tʼat pajlaʼtha tiyajʼattsiy. ¿Ha naselthiyejtʼa tajtso?

17 Apocalipsis 4:11 yok: «Iwuk Dios, tʼuhawet amej tä õʼtipej amej awujyaj, lhäyʼe tä õnʼokwi amej, lhäyʼe tä õʼwunit akhajyhayaj. Tsi am tä enek nilhokej mʼayhay, wet am anechʼethayaj tʼat tä iche». Tajlhamet Heowa toj hope Elh toj lhenek tʼat mʼayhay, hop toj Lham toj yenwetha pʼante ángeles, katetsel, halʼo lhay lhayʼe wʼahat lhayis. ¡Nilhokej mʼayhay toj iwoyek letichunla toj iche, Heowa toj lhenek tʼat!

 AM, ¿HA IWOYEK AHOPE HEOWA LAKALAYʼI?

18. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj iwoye pʼiya che iyhaj wichi yen letichunhayaja toj iwohiyetʼak yen lakalayʼiya Dios? ¿Atsi mʼak toj Biblia yome?

18 Lewhay toj iyhaj wichi iyahyen toj ihi Biblia toj yome Heowa lakeyis toj lhayʼe lhip toj isis, lhamel nowaye wet nʼalej toj yen letichunhayaja taja: «Dios matche toj takhajay, matche toj laha ihi, wet matche toj atofwe nahilahen, ¿ha yen lelhakliya pʼiya mʼak toj oʼihi?». Mat, ¿ha hope tajtso mʼak toj Dios  tʼuhlak nʼen lhatichunhayaja? ¡Kha! Heowa tʼuhlak inʼawhayehen. Biblia yome toj Dios «tek atofwehlä elh weihalhapej nʼamel» (Apóstoles Lhenhay 17:27). Dios tʼuhlak am toj lhamwhaye, wet Lham itʼunhatche lhomet toj «ihohla amehen» (Santiago 4:8).

19. a) ¿Atsi toj iwoyek lewoye hopkhilak lhen akalayʼiya Dios? b) ¿Atsi Heowa lakey toj lehumin?

 19 ¿Atsi mʼak toj iwoyek lewoye hopkhilak lhen akalayʼiya Dios? Jesús yopʼantek: «Wet nʼowʼatshancheyaj tä tʼun häpe tʼat tä lhamel nitäfwel amej tä ahäpe Dios tä weihalha lhäyʼe tä matche, lhäyʼe tä nitäfwel nʼoyej tä ohäpe achenek Jesucristo» (Juan 17:3). Is che lhekchufwi toj alechufwen, wet iwohiyela che letafwelej Heowa wet Jesús. Toj malhyejtso, iwohiyela che lewʼen awʼatshancheyaj toj tʼun. Malhyej toja, nalechufwenejne toj «Dios häpe nʼohumnhayaj» (1 Juan 4:16). Mat hate hiwʼen wujpe iyhaj lakeyis toj matche toj isis. Biblia ifwel namhohen toj Heowa hope «Dios tä is wet hapʼaltsentsaj», ikenhiyejtʼa lewak, itelaytej tʼat, wet wuj lehumnhayaj lhayʼe tʼifwtihyaj (Éxodo 34:5, 6). Heowa hope «Dios tä hapʼaltsentsaj, wet [i]täyhtej elh letes» (Salmo 86:5). Dios hope nʼoelh toj itelayit namejen wet tʼifwtintsaj (2 Pedro 3:9; Salmo 18:25). Am alechefwenhiyeja wujpe Dios lakeyis toj matche toj isis che lhekʼatchufwi toj leyahyen toj ihi Biblia nʼoelh toj hope Lham.

20, 21. ¿Atsi toj tamenej toj iwoyek nalate toj newhaye Dios tej toj kanawʼena?

20 ¿Atsi toj tamenej toj iwoyek lelate toj lhewhaye Dios tej toj kawʼena? (Juan 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17). Toj leyahyen toj ihi Biblia nʼoelh toj hope Heowa, iwohiyela che letafwelej toj hope nʼoelh toj matche toj iche (Salmo 27:4; Romanos 1:20) Toj lhekchufwi toj alechufwenej mʼayhaytso, lhayʼehila lhip toj lehumin wet lhamwhaye Heowa.

Lhajcha toj ihi pele, lehumnhayaj toj iti namejen, inuʼpe nʼohumnhayaj toj nʼojcha toj is itiyej leles.

21 Am nechʼe lehanhiyeja toj Heowa hope Lhajcha (Mateo 6:9). Lham toj hiwʼen namhohen  lhawʼatshancheyaj, wet hate tʼuhlak lhayʼe lhip toj is mʼak toj nʼehi. Hop tajtso nʼojcha toj humnhatsaj ihuminchek leles ihi (Salmo 36:9). Matche, Biblia lechufwenyaj yome toj am iwoyek lhen akalayʼiya Heowa (Santiago 2:23). ¡Lhek tichunla toj Heowa, Elh toj lhenek nilhokej mʼayhay, tʼuhlak ayen lakalayʼiya!

22. ¿Atsi toj is che lewoye che iche iyhaj wichi toj tʼuhlak leleyej toj alechufwenej Biblia?

22 Nʼalej toj ihichela iyhaj wichi toj tʼuhlak leleyej toj alechufwenej Biblia. Nowaye pʼiya che am lewo elha aka religión. Mat kawayhla che iche nʼoelh che tʼuhlak inuhla toj iwoyek lhen akalayʼiya Heowa. Lham hope akalayʼi toj lhayʼe lhip toj is toj iwoyek lewʼen, inuʼpe mʼak at che hope.

23, 24. a) ¿Atsi toj tamenej toj is che lhekchufwi toj lhenlhi nʼotayʼatshanhay? b) ¿Atsi toj natetshanla toj ihi nʼochufwenyaj elh?

23 Lewhay toj alechufwenej Biblia, ihichela mʼayhay toj nʼalej toj letafwenhichetʼa. Yej nʼafwelh toj letayʼatshanlhi wok letʼukwe nʼochʼotyaj. Jesús yome pʼante toj , malhyej iwoye naʼtshas, isitʼa che nalhaichajwetha (Mateo 18:2-4). Naʼtshas wujpe nʼoyaʼtshanhay toj yenlhi. Dios tʼuhlak lewʼen lechulhyajay. Toj malhyejtso, amajej toj alechufwenej Biblia hopkhilak kalelhaj toj matche mʼak toj lehanej (yahyen Apóstoles Lhenhay 17:11).

24 Toj alechufwenej Biblia, hope lenʼayij toj matche toj is hopkhilak letafwelej atsi nʼoelh toj hope Heowa. Nʼochufwenyaj toj ihan elhna, natetshanlachʼoye atsi toj tamenej toj Biblia hatehitʼa iwoye nilhokej libros iyhaj.

^ párr. 15 Che aka Biblia Heowa lhey ihihitʼa wok lehuminchek lhayʼe lhip toj lehanej atsi mʼak toj yome wet lenʼayij toj tʼuhawetej toj nʼowo lheya Dios, lhek tetshan Nʼosilot 1.